«Γαλάζιο δωράκι» 2,5 εκατ. ευρώ στον Αχιλλέα Νταβέλη για ξενοδοχείο που έγινε πολυϊατρείο

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για περίεργη χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την λειτουργία ξενοδοχείου ή κλινικής – πολύ-ιατρείου με πρωταγωνιστή φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη

davelis adonis scaled 1

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από την αποκάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τον φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη Αχιλλέα Νταβέλη – ο οποίος έγινε γνωστός για τις μάσκες κατά του κορονοϊού –  που φέρεται να χρηματοδοτήθηκε με 2,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να φτιάξει ξενοδοχείο, αλλά έφτιαξε πολυϊατρείο.

Τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του αναπληρωτή τομεάρχη Διαφάνειας της Διοικητικής Δράσης, Παύλου Πολάκη κατέθεσαν ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης ζητώντας απαντήσεις.

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, όπως επισημαίνουν οι Παύλος Πολάκης, Κώστας Ζαχαριάδης, Αλέξης Χαρίτσης και  Άννα Βαγενά, αποφασίστηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «INCEPTION ΜΟΝ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ εγκρίνοντας αίτηση της επιχείρησης που αφορούσε στην δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) αστέρων, με τόπο εγκατάστασης το ήδη υπάρχον κτήριο στο κέντρο της Λάρισας συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.400.000,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ίσου με 2.400.000,00 € ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίστηκε σε τρία έτη.

Η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που εγκρίθηκε ως φορέας υλοποίησης του έργου του ξενοδοχείου των 5 αστέρων, φέρεται να έχει μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Αχιλλέα Νταβέλη, ο οποίος ταυτόχρονα με την έγκριση της επιχορήγησης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (15-11-2018) του επενδυτικού σχεδίου της δημιουργίας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, τυγχάνει και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΙΜUS Α.Ε».

 Η Α.Ε της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος το ίδιο πρόσωπο τέσσερις μόλις μήνες μετά την έγκριση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία ξενοδοχείου με φορέα υλοποίησης την INCEPTION M.IKE, με το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της 18ης/03/2019, αποφάσισε την επέκταση των σκοπών της Α.Ε, προσθέτοντας σε αυτούς και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών όλων των ιατρικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η δραστηριότητα του πολύ-ϊατρείου, με διακριτικό τίτλο «ANIMUS – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ», αποφασίστηκε ότι θα ασκείται σε ιδιόκτητο αυτοτελές κτίριο, επί της οδού Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, δηλαδή εντός του ίδιου κτιρίου, το οποίο αποφασίστηκε και ενεκρίθη ως τόπος εγκατάστασης του ξενοδοχείου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με φορέα υλοποίησης την ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ.

Ωστόσο 3 σχεδόν χρόνια μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου στο κτίριο της οδού Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, δεν έχει ιδρυθεί και δεν λειτουργεί στο κτίριο αυτό κανένα ξενοδοχείο.

Αντίθετα από την έγκριση της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης δηλαδή από 15 Νοεμβρίου 2018, έως και σήμερα, στο κτίριο επί της οδού Κύπρου και Σκαρλάτου Σούτσου 1, στο κέντρο της Λάρισας, ιδρύθηκε και λειτουργεί από την Αnimus A.E, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος τυγχάνει ομοίως ο Αχιλλέας Νταβέλης, Ιδιωτικό Πολυιατρείο, με την επωνυμία «ANIMUS – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ρωτούν τους υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης:

Αν το ποσό της επιχορήγησης των 2,5 εκ. ευρώ περίπου, για την λειτουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, δεδομένου ότι δεν λειτουργεί ξενοδοχείο στο κτίριο της Σκαρλάτσου Σούτσου, αλλά πολυιατρείο, έχει καταβληθεί προς την δικαιούχο εταιρία ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ και πότε.
Αν υπάρχει απόφαση απένταξης της εταιρίας ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ; και ποια η σύνδεση του επενδυτικού σχεδίου του ξενοδοχείου 5 αστέρων με το Πολύ-ιατρείο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;
Επιπλέον, ζητούν να τους χορηγηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν στα παραπάνω, δηλαδή η απόφαση ένταξης της εταιρίας ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ, οι τυχόν μεταβολές αυτής, η τυχόν απόφαση απένταξης, οι τυχόν γενόμενες καταβολές του εγκεκριμένου ποσού των 2,4 εκ ευρώ, και κάθε άλλο έγγραφο – απόφαση που σχετίζεται με την μη λειτουργία του ξενοδοχείου και την λειτουργία του πολύ-ιατρείου.
Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την λειτουργία ξενοδοχείου ή κλινικής – πολύ-ιατρείου»;

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «INCEPTION ΜΟΝ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 έως 46 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), εγκρίνοντας την με Αρ. Πρωτ 176 / 30/1/2017 αίτηση της επιχείρησης που αφορούσε στην δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) αστέρων, με τόπο εγκατάστασης το ήδη υπάρχον κτήριο στο κέντρο της Λάρισας και ειδικότερα το κτίριο επί των οδών Κύπρου και Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1., συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.400.000,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ίσου με 2.400.000,00 € ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίστηκε σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) της περίληψης της απόφασης υπαγωγής, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2018 έως περίπου τον Νοέμβριο του 2021.

Η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία εγκρίθηκε ως φορέας υλοποίησης του έργου του ξενοδοχείου των 5 αστέρων, φέρεται να έχει μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Αχιλλέα Νταβέλη, ο οποίος συγχρόνως, το διάστημα που εγκρίνεται η επιχορήγηση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (15-11-2018) του επενδυτικού σχεδίου της δημιουργίας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, τυγχάνει και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΙΜUS Α.Ε».

Η Α.Ε της οποίας τυγχάνει διευθύνων σύμβουλος το ίδιο πρόσωπο, στις 18-3-2019, δηλαδή τέσσερις (4) μόλις μήνες μετά την έγκριση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία ξενοδοχείου με φορέα υλοποίησης την INCEPTION M.IKE, με το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της 18ης/03/2019, αποφάσισε την επέκταση των σκοπών της Α.Ε, προσθέτοντας σε αυτούς και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών όλων των ιατρικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η δε δραστηριότητα του πολύ-ϊατρείου, με διακριτικό τίτλο «ANIMUS – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ», αποφασίστηκε ότι θα ασκείται σε ιδιόκτητο αυτοτελές κτίριο, επί της οδού Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, δηλαδή εντός του ίδιου κτιρίου, το οποίο αποφασίστηκε και ενεκρίθη ως τόπος εγκατάστασης του ξενοδοχείου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με φορέα υλοποίησης την ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ.

Τρία σχεδόν χρόνια μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου της ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ., μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της οποίας είναι ο Αχιλλέας Νταβέλης,  κι ενώ αποπνέει εντός ημερών η τριετής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου – ξενοδοχείου, στο κτίριο της οδού Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, δεν έχει ιδρυθεί και δεν λειτουργεί στο κτίριο αυτό κανένα ξενοδοχείο. Αντιθέτως, το χρονικό διάστημα από την έγκριση της υπαγωγής (15-11-2018) έως και σήμερα, επί του αυτού κτιρίου στην οδό Κύπρου και Σκαρλάτου Σούτσου 1, στο κέντρο της Λάρισας, ιδρύθηκε και λειτουργεί από την Αnimus A.E, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος τυγχάνει ομοίως ο Αχιλλέας Νταβέλης,  Ιδιωτικό Πολυιατρείο, με την επωνυμία  «ANIMUS – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ».

ΕΠΕΙΔΗ, την περίοδο 2017-2018 το ίδιο πρόσωπο, ο Αχιλλέας Νταβέλης, εμφανίζεται ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της μονοπρόσωπης ΙΚΕ με την επωνυμία ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ., και υποβάλλει προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, σε κτίριο στην οδό Σκαρλάτου Σούτσου 1 στο κέντρο της Λάρισας,  και στις 15-11-2018 εγκρίνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η αίτησή του.

ΕΠΕΙΔΗ, το ίδιο πρόσωπο, ο Αχιλλέας Νταβέλης, 4 μήνες μετά την απόφαση έγκρισης και υπαγωγής στο επενδυτικό σχέδιο, ως διευθύνων σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΙΜUS A.E, με απόφαση γενικής συνέλευσης της Α.Ε, αποφασίζει να προσθέσει μεταξύ των σκοπών της Α.Ε και την λειτουργία Πολύ-ιατρείου με την επωνυμία ANIMUS A.E. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλων των ειδικοτήτων, στην ίδια διεύθυνση στην οδό Σκαρλάτου Σούτσου αρ.1.

ΕΠΕΙΔΗ, ύστερα από την παρέλευση 3 ετών και ενώ θα έπρεπε να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το έργο του ξενοδοχείου στην οδό Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1,  σύμφωνα με την  απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, εντούτοις, στο ίδιο κτίριο από το έτος 2019, λειτουργεί έως σήμερα πολύ-ιατρείο παρέχοντας επί όλων των ιατρικών ειδικοτήτων παροχές υπηρεσιών υγείας, από το ίδιο πρόσωπο τον Αχιλλέα Νταβέλη.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1)    Το ποσό της επιχορήγησης των 2,5 εκ. ευρώ περίπου, για την λειτουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, δεδομένου ότι δεν λειτουργεί ξενοδοχείο στο κτίριο της Σκαρλάτσου Σούτσου, αλλά πολυιατρείο, έχει καταβληθεί προς την δικαιούχο εταιρία ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ και πότε;

2)  Υπάρχει απόφαση απένταξης της εταιρίας ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ;

3)  Ποια η σύνδεση του επενδυτικού σχεδίου του ξενοδοχείου 5 αστέρων με το Πολύ-ιατρείο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;

Επιπλέον, αιτούμαστε να μας χορηγηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν στα ανωτέρω, δηλαδή η απόφαση ένταξης της εταιρίας ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ, οι τυχόν μεταβολές αυτής, η τυχόν απόφαση απένταξης, οι τυχόν γενόμενες καταβολές του εγκεκριμένου ποσού των 2,4 εκ ευρώ, και κάθε άλλο έγγραφο – απόφαση που σχετίζεται με την μη λειτουργία του ξενοδοχείου και την λειτουργία του πολύ-ιατρείου.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πολάκης Παύλος
Ζαχαριάδης Κώστας
Χαρίτσης Αλέξης
Βαγενά Άννα

Νεκρός στην Ηλεία: Είχε πάει να βοηθήσει στην κατάσβεση ο 55χρονος που έχασε τη ζωή του (Εικόνες/ Video)

448893597 772582935034671 615425005062239866 n

Νεκρός στην Ηλεία: Είχε πάει να βοηθήσει στην κατάσβεση ο 55χρονος που έχασε τη ζωή του (Εικόνες/ Video)

Σύμφωνα δε με τις τελευταίες πληροφορίες ο 55χρονος ο οποίος βρισκόταν κοντά στο πύρινο μέτωπο,…

Ηλεία: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στη Μυρτιά – Έπαθε αναρρόφηση τροφής

Χαλκίδα

Ηλεία: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στη Μυρτιά – Έπαθε αναρρόφηση τροφής

Ο δήμαρχος της περιοχής, ανέφερε ότι ο άτυχος άνδρας δεν σκοτώθηκε στην πυρκαγιά αλλά από…