Φωτογραφικός διαγωνισμός ύψους 1,3 εκατ. ευρώ στη Γλυφάδα για φοίνικες και κυπαρίσσια;

Ιδιαίτερη εντύπωση αλλά και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο διαγωνισμός που τρέχει ο Δήμος Γλυφάδας για την προμήθεια διαφόρων δέντρων και φυτών καθώς και τη συντήρηση του πρασίνου της περιοχής.

Νίκος Σπυρόπουλος 12/05/2016 | 18:10

 

 

Στο διαγωνισμό φαίνεται να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις φωτογραφικοί όροι οι οποίοι αφήνουν υπόνοιες πως το 1,3 εκατομμύριο ευρώ πολύ πιθανόν να καταλήξει σε… συγκεκριμένη τσέπη.

Του Νίκου Σπυρόπουλου

 

Άκρως υπερβολικό για τα οικονομικά δεδομένα της εποχής και τους προϋπολογισμούς των Δήμων θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος το ποσό που επέλεξε να διαθέσει ο Δήμος Γλυφάδας για να προμηθευτεί νέα φυτά και δέντρα αλλά και να συντηρήσει ήδη υπάρχοντες χώρου πρασίνου. Σύμφωνα με το Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια φυτών, δέντρων κ.λ.π για τη συντήρηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων» ο Δήμος Γλυφάδας θα δώσει 1.324.729,14 ευρώ σε όποια εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών επιλεγεί να αναλάβει το έργο.

Ο διαγωνισμός «τρέχει» στη διαδικτυακή πύλη από την προηγούμενη Παρασκευή, 6 Μαΐου και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η αυριανή ημέρα, Παρασκευή 13 Μαΐου.

Τί όμως το «ιδιαίτερο» υπάρχει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό πέρα από το μεγάλο ύψος του έργου; Ορισμένοι από τους όρους που έχουν θέσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ύστερα και από την αντίστοιχη μελέτη (39/2016) που εκπονήθηκε, φαίνεται πως εγείρουν υποψίες για «φωτογραφικό διαγωνισμό».

 

 

 

Οι «φωτογραφικοί» όροι

Όπως διαβάζουμε στο έγγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, «δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ελληνικοί και Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) με αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση της απαιτούμενης προμήθειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του».

Επομένως, ο διαγωνισμός, ο οποίος φέρει άλλωστε και τον τίτλο «Διεθνής», απευθύνεται ξεκάθαρα και σε αλλοδαπές εταιρίες, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων. Η όχι;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4.1 στο γ, διαβάζουμε πως ο οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να «διαθέτουν τα προσφερόμενα είδη/φυτά σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της προβλεπόμενης προμήθειας ανά είδος/φυτό, το οποίο να είναι δυνατό να πιστοποιηθεί με επίσκεψη της Αναθέτουσας στο χώρο φύλαξης».

Επιπλέον, στο άρθρο 7 της διακήρυξης και ειδικότερα στη σελίδα που αναφέρονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής (14. Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του διαγωνιζομένου…), αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία «θα δηλώνεται ότι τα φυτά έχουν εγκλιματιστεί για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα σε φυσικές συνθήκες».

 

 

 

Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι εμφανές. Πόσες ξένες εταιρίες διαθέτουν ή συνεργάζονται με φυτώριο στην Ελλάδα στο οποίο βρίσκονται για ένα χρόνο τα φυτά και τα δέντρα που υπάρχουν στο διαγωνισμό; Η απάντηση είναι εμφανής. Αν όχι καμία τότε ελάχιστες εταιρίες πληρούν το παραπάνω κριτήριο. Ποιος έλληνας έμπορος ή ξένος θα είχε στο φυτώριό του, χωρίς να γνωρίζει για την προκήρυξη κάποιου διαγωνισμού, τόσα πολλά φυτά και τόσο μεγάλα δέντρα για ένα χρόνο; Μάλλον λίγοι αν όχι κανένας.

Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται εμφανώς ο αριθμός των υποψηφίων αναδόχων κάτι το οποίο βλάπτει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους και αφήνει «παραθυράκι» να γίνεται λόγος για «φωτογραφικό» όρο.

 

 

 

Ένας ακόμη όρος που μπορεί να λογιστεί ως «φωτογραφικός» προϋποθέτει από τον υποψήφιο ανάδοχο να έχει λάβει την τελευταία τριετία δημόσια ή ιδιωτική δουλειά παρόμοια με τα όσα ζητούνται στο διαγωνισμό του Δήμου Γλυφάδας και ποσού «κατ’ ελάχιστο στο ήμισυ του ποσού του προϋπολογισμού» (σ.σ του διαγωνισμού). «Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο 2 τουλάχιστον κυριότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν παρόμοιες εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/σύμπραξης και είναι προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού της παρούσης».

Δηλαδή, αυτός που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον δυο ανάλογες δουλειές είτε από το δημόσιο είτε από ιδιώτη ύψους 500.000 ευρώ η κάθε μία. Πόσες εταιρίες πληρούν αυτό το κριτήριο; Προφανώς και είναι μετρημένες στα δάχτυλα.

Ο τρίτος όρος που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «φωτογραφικός» προϋποθέτει από τον ανάδοχο να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO) τόσο παραγωγής όσο και εμπορίας. Αρκετές είναι οι εταιρίες στην Ελλάδα που διαθέτουν ένα από τα δυο ISO. Δηλαδή είτε παραγωγής είτε εμπορίας. Εκείνες όμως που διαθέτουν τόσο ISO παραγωγής όσο και εμπορίας είναι εμφανώς ελάχιστες. Επομένως, ο Δήμος Γλυφάδας μειώνει από μόνος του ακόμα περισσότερο τους υποψήφιους αναδόχους κάτι το οποίο μπορεί να λογιστεί ως συγκεκριμένες ενέργειες υπέρ κάποιων υποψηφίων αναδόχων. Αναπτύσσεται με αυτό τον τρόπο ο ανταγωνισμός για το διαγωνισμό;

 

 

 

Κανένας φωτογραφικός διαγωνισμός λέει ο Δήμος

Το koutipandoras.gr επικοινώνησε με το Δήμο Γλυφάδας ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνισμό. Πηγές του Δήμου ανέφεραν ότι το ύψος του 1,3 εκατ. ευρώ του διαγωνισμού είναι λογικό καθώς πρόκειται για κάλυψη σημαντικών αναγκών του και για μια μεγάλη προμήθεια. Έχει βάθος χρόνου και με αυτά τα χρήματα ο Δήμος όχι μόνο θα «εξοπλιστεί» με νέους χώρους πρασίνου αλλά θα αναπλάσει και θα συντηρήσει τους ήδη υπάρχοντες. Το ποσό αυτό επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές υπογραμμίζοντας ότι κανένας δημότης δεν επιβαρύνεται επιπρόσθετα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στο koutipandoras.gr, το Δήμο Γλυφάδας τον ενδιαφέρει όχι ποιος θα πάρει το έργο αλλά η αποτελεσματικότητά του.

Απαντώντας στο ερώτημα σχετικά για τον όχι και τόσο «διεθνή» χαρακτήρα του διαγωνισμού και τον «εγκλιματισμό» των δέντρων και των φυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου διευκρίνισαν ότι υπάρχει βάση του όρου αυτού. Όπως σημείωσαν, όταν μεγάλα δέντρα έρχονται από το εξωτερικό και δεν έχουν εγκλιματιστεί στη χώρα μας τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεραθούν. Ο δήμος σαφώς και δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο γι’ αυτό έθεσε τον όρο αυτό.

Άλλωστε, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, στις «ρήτρες» του διαγωνισμού αναφέρεται ξεκάθαρα πως ο Δήμος θα ελέγχει ιδίοις όμμασι τα φυτά και τα δέντρα στο φυτώριο πριν τοποθετηθούν στα σημεία που ορίζει η μελέτη.

Αναφερόμενοι στον όρο για το «διπλό iso» παραγωγής και εμπορίας, o Δήμος Γλυφάδας τονίζει ότι ναι μεν όντως είναι λιγότερες οι επιχειρήσεις που το διαθέτουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο δίνονται εγγυήσεις για τη σοβαρότητα του υποψήφιου αναδόχου.

«Επιθυμούμε να συμμετέχουν σοβαρά και αξιόπιστα φυτώρια καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο project του Δήμου Γλυφάδας και χρειάζεται η κατάλληλη εμπειρία. Άλλωστε το νέο κοιμητήριο του Δήμου στην Άνω Γλυφάδα και η ανάπλαση της παραλίας χρειάζονται μια τέτοιου είδους μεγάλη προμήθεια», πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.