Newsroom

Newsroom

ΕΣΠΗΤ: Καταγγέλλουμε την εργασιακή εκμετάλλευση στην ιστοσελίδα “ΤΗΕPRESSPROJECT.GR”

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΣΠΗΤ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην ιστοσελίδα the pressproject.gr

5817470c1dc524066c8b48c5

Διαβάστε την ανακοίνωση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), καταγ­γέλ­λει τις επί χρό­νια πρα­κτι­κές της ιδιο­κτή­τριας εταιρίας της ιστο­σε­λί­δας «ThePressProject.gr», σχε­τικά με το προ­σω­πικό που απα­σχο­λεί.

Με βάση τις καταγ­γε­λίες των εργα­ζο­μέ­νων, η εν λόγω ιστο­σε­λίδα λει­τουρ­γεί τα τελευ­ταία χρό­νια και ιδίως την περί­οδο 2015–2016 υπό καθε­στώς συστη­μα­τικά απλή­ρω­της ανα­σφά­λι­στης εργα­σίας απα­σχο­λώ­ντας δεκά­δες εργα­ζό­με­νους. Παράλληλα, οφεί­λει δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές δεκά­δων χιλιά­δων ευρώ.

Εκμε­ταλ­λευό­μενη το καθε­στώς υψη­λής ανερ­γίας στον κλάδο καθώς και υπο­νό­μευ­σης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα­σίας «εγκλω­βί­ζει» τους εργα­ζό­με­νους σε μία συν­θήκη πλή­ρους απου­σίας εργα­σια­κών, ασφα­λι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των.

Στη συγκε­κρι­μένη ιστο­σε­λίδα δεν υφί­στα­ται το στοι­χειώ­δες: συμ­βά­σεις εργα­σίας, με ό,τι αυτό σημαί­νει για εργα­σιακή κατο­χύ­ρωση των όσων απα­σχο­λού­νται.

Από το Φθινόπωρο του 2015 υπήρ­χαν συνε­χείς οχλή­σεις και επι­ση­μάν­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στην εργο­δο­τική πλευρά προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στή­σει τις εργα­σια­κές σχέ­σεις στην επι­χεί­ρηση και να κατα­βάλ­λει τακτικά την μισθο­δο­σία. Παρά τις συνε­χείς υπο­σχέ­σεις για επί­λυση των προ­βλη­μά­των κάτι τέτοιο δεν έγινε και οι εργα­ζό­με­νοι βρέ­θη­καν τον Οκτώ­βριο του 2016 σε μια αδιέ­ξοδη κατά­σταση καθώς τους οφεί­λο­νταν του­λά­χι­στον 7 μισθοί.

Καλούμε την ιδιο­κτη­σία της επι­χεί­ρη­σης να προ­χω­ρή­σει στην άμεση κατάρ­γηση του απα­ρά­δε­κτου εργα­σια­κού καθε­στώ­τος στο οποίο βασί­ζει την λει­τουρ­γία της και να προ­χω­ρή­σει στην άμεση και πλήρη κατα­βολή τόσο των οφει­λό­με­νων δεδου­λευ­μέ­νων απο­δο­χών, όσο και των αντί­στοι­χων ασφα­λι­στι­κών εισφορών.

Εξιχνιάστηκε δολοφονία μέσα στην δομή μεταναστών στην Ριτσώνα – Δύο συλλήψεις

astynomia

Εξιχνιάστηκε δολοφονία μέσα στην δομή μεταναστών στην Ριτσώνα – Δύο συλλήψεις

Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην…

Νέα δήλωση Λύτρα: «Η σύζυγός μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τα χρέη μου – Έχουν ακουστεί τεράστια ψέματα και ανακρίβειες»

Lytras

Νέα δήλωση Λύτρα: «Η σύζυγός μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τα χρέη μου – Έχουν ακουστεί τεράστια ψέματα και ανακρίβειες»

Για τεράστια ανθρωποφαγία προς τον ίδιο και προς τη σύζυγό του, Σοφία Πολυζωγοπούλου, κάνει λόγο…