Ερώτηση Χρυσόγονου στην Κομισιόν για τις καταστροφικές επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών (video)

cover
NewsRoom 09/10/2014 | 19:41

Ερώτηση για τις καταστροφικές κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη μείωση των γεννήσεων, η διαρκής αύξηση των θανάτων και η μετανάστευση στο εξωτερικό ιδίως των νέων οδηγούν την Ελλάδα σε πληθυσμιακή αποψίλωση.

Στην απάντηση του με ημερομηνία 9/10/2014 ο επίτροπος Κατάινεν, χωρίς να αμφισβητεί (πως θα μπορούσε άλλωστε;) τα στατιστικά δεδομένα, ισχυρίζεται ότι τα προγράμματα "στήριξης" (δηλαδή μνημόνια) απέτρεψαν "πολύ πιο σοβαρές και αιφνίδιες κοινωνικές συνέπειες".

Στη συνέχεια μάλιστα υποστηρίζει πως δήθεν "ο κοινωνικός αντίκτυπος των πολιτικών υπήρξε ανέκαθεν βασική μέριμνα" των σχεδιαστών των μνημονίων, πράγμα πρόδηλα ψευδές, αφού τα τέσσερα τελευταία χρόνια αυξήθηκε δραματικά η φτώχεια και η ανεργία. Ακόμη παραδέχεται ότι "είναι σημαντικό να κατανέμεται το αναπόφευκτο βάρος της προσαρμογής κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο", αποσιωπώντας όμως ότι στην πραγματικότητα η μνημονιακή πολιτική της "εσωτερικής υποτίμησης" συνίσταται ακριβώς στην επιδείνωση της κοινωνικής ανισότητας μέσω της προσχεδιασμένη υποτίμησης και απαξίωσης της εργασίας.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Θέμα: Επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στον πληθυσμό της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι γεννήσεις στην Ελλάδα από 117.933 το έτος 2009, δηλαδή πριν την επιβολή στη χώρα Μνημονίου, περιορίστηκαν στις 100.371 το 2012, παρουσιάζοντας σταθερή μείωση. Αντίστροφα, οι θάνατοι από 108.316 το 2009 αυξήθηκαν σταθερά και έφτασαν τους 116.670 το 2012.

Είναι φανερό ότι για τη μείωση των γεννήσεων ευθύνεται κυρίως η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, ιδίως των νέων, ως αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών που καθορίζονται από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι ίδιες πολιτικές υποβαθμίζουν τη δημόσια υγεία και οδηγούν στην αύξηση των θανάτων.

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική εκροή από την Ελλάδα εργατικού δυναμικού ανώτατης εκπαίδευσης: υπολογίζεται ότι από το 2010 περισσότεροι από 100.000 επιστήμονες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Όλα αυτά οδηγούν σε πληθυσμιακή αποψίλωση.

Εν όψει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.–  Είναι θεμιτό, εν όψει και του άρθρου 3 ΣΕΕ ("Η Ένωση έχει σκοπό να προάγει  την ευημερία των λαών της"), να επιδιώκεται ο στόχος της δημοσιονομικής "εξυγίανσης" με τίμημα τη θυσία του πληθυσμού ενός κράτους μέλους;

2.–  Αν όχι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή στο πλαίσιο και της τρόικας, για την αντιστροφή της καταστροφικής δημογραφικής τάσης στην Ελλάδα;

Απάντηση του κ. Katainen

εξ ονόματος της Επιτροπής

(9.10.2014)

Τα προγράμματα οικονομικής στήριξης απέτρεψαν την άτακτη χρεοκοπία ενός κράτους μέλους, αποτρέποντας  έτσι πολύ πιο σοβαρές και αιφνίδιες κοινωνικές συνέπειες. Ο κοινωνικός αντίκτυπος των πολιτικών υπήρξε ανέκαθεν βασική μέριμνα στη χάραξη πολιτικής για τις χώρες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα, όπως διατυπώνεται στα Μνημόνια Συνεννόησης. Είναι σημαντικό να κατανέμεται το αναπόφευκτο βάρος της προσαρμογής κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο. Παράλληλα, είναι αρμοδιότητα των δημοκρατικά εκλεγμένων εθνικών κυβερνήσεων να κάνουν τις επιλογές που είναι απαραίτητες για τη διόρθωση των συσσωρευμένων ανισορροπιών, σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της δύσκολης κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία διατηρήσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης, και έχει έντονη εστίαση στην πολιτική για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική[1], με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δικτύων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών μεταβιβάσεων και των υπηρεσιών μέριμνας για τους φτωχούς, της στήριξης των ευάλωτων ομάδων και της διευκόλυνσης της μετάβασης σε νέες θέσεις εργασίας. Τα κριτήρια για την παροχή επιδομάτων ανεργίας στους μακροχρόνια ανέργους έχουν επεκταθεί, και η πρόσβαση των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας βελτιώθηκε με τη χρήση καρτών υγείας. Δρομολογείται πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε πιλοτική βάση. Το εν λόγω πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, αρχίζοντας από το 2015. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στηρίζουν την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω ενός δημοσίου προγράμματος εργασίας με 50.000 θέσεις, κυρίως για τους μακροχρόνια ανέργους, και επιδοτούμενες περιόδους πρακτικής άσκησης για 45.000 νέους που αναζητούν εργασία. Έχουν δρομολογηθεί 50.000 πρόσθετες θέσεις για το δημόσιο πρόγραμμα εργασίας. Η εφαρμογή του προγράμματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία θα συμβάλει επίσης στη μείωση της ανεργίας των νέων. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι υπό μεταρρύθμιση, με την υποστήριξη της ομάδας δράσης για την Ελλάδα.