Έρχονται τα λεωφορεία χωρίς... οδηγό

cover
NewsRoom 08/12/2014 | 17:32

Με νέο νομοσχέδιο ανοίγει ο δρόμος για την πιλοτική κυκλοφορία λεωφορείων χωρίς οδηγό στην Ελλάδα. Πρόκειται για διάταξη που έχει περιληφθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και παρέχει τη δυνατότητα να τεθεί πιλοτικά, και για ορισμένο χρονικό διάστημα σε κυκλοφορία λεωφορείο χωρίς τη φυσική παρουσία οδηγού επί του οχήματος.

H τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει πλέον την κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων, τα οποία είναι εφοδιασμένα με έξυπνα συστήματα χειρισμού (ITS). Για τα οχήματα αυτά προβλέπεται και ο εξ αποστάσεως χειρισμός τους σε πραγματικό χρόνο, από εκπαιδευμένους χειριστές σε απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου. Ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε, ότι κατά την πειραματική εφαρμογή του προγράμματος θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφορείων χωρίς οδηγό.