Εκτοξεύονται οι βάσεις εισαγωγής εκτός από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο (δείτε πίνακες)

Ανοδική αναμένεται πως θα είναι η πορεία των βάσεων στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ, με την εξαίρεση, και μάλιστα εντυπωσιακή,…

panellinies 2

Ανοδική αναμένεται πως θα είναι η πορεία των βάσεων στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ, με την εξαίρεση, και μάλιστα εντυπωσιακή, να αποτελεί το 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης).

Συγκεκριμένα, στις Ιατρικές και Πολυτεχνικές Σχολές η άνοδος των βάσεων προβλέπεται πως θα φτάσει ακόμα και τα 500 μόρια, ενώ στις Νομικές Σχολές, οι αυξομειώσεις θα είναι ελάχιστες. Από την άλλη, στα περιφερειακά ΑΕΙ του 5ου Επιστημονικού Πεδίου η πτώση των βάσεων μπορεί να φτάσει τα 1.000 μόρια ή κι ακόμα περισσότερο.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως απρόβλεπτο παράγοντα αποτελούν οι αλλαγές στο θεσμό των μετεγγραφών, καθώς τη δυνατότητα αυτή θα έχουν φέτος χιλιάδες άτομα. Μόνο οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών υπολογίζεται πως είναι 12.000 έως 15.000. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φτάσει τις 20.000, με την προσθήκη στους δικαιούχους μετεγγραφών εκείνων βάσει εισοδηματικού κριτηρίου.