Newsroom

Newsroom

Ξεκίνησε τις εργασίες του το Φόρουμ Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας – Τουρισμού

Ξεκίνησε χθες Τετάρτη τις εργασίες του το «Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού», το οποίο αποτελεί ένα συντονιστικό όργανο για τη χάραξη πολιτικής σε άμεση και μεσομακροπρόθεσμη βάση με αποκλειστικά γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

5808ad841dc524d9148b4905

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη «η λειτουργία του φόρουμ εντάσσεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της κυβέρνησης για μεταστροφή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και τη διασύνδεση των πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι η αξιοποίηση της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού ώστε να συμπαρασύρει προς την Ανάπτυξη την εγχώρια παραγωγή και μεταποίηση. Σκοπός της δημιουργίας του Φόρουμ, είναι να συντονίσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που αναπτύσσουν και υλοποιούν δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και σύνδεση της αγροδιατροφής και της μεταποιητικής βιομηχανίας με τον τουρισμό, καταλήγοντας σε προτάσεις δράσεων που θα υλοποιηθούν σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο».

Στην έναρξη των εργασιών του Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας- Τουρισμού» παρευρέθησαν θεσμικοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων από το χώρο της Βιομηχανίας, του Τουρισμού και της Αγροτικής Παραγωγής. Πιο αναλυτικά το παρών έδωσαν εκπρόσωποι φορέων όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΕΒΕ), η Enterprise Greece, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕ ΥΤΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΣΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ), καθώς επίσης και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι ολιστικό και σφαιρικό και υπογράμμισαν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η αγορά κινείται με αποσπασματικές και γεωγραφικά περιορισμένες πρωτοβουλίες. Αυτό που επισημάνθηκε επίσης ήταν πως ο συντονισμός, η χάραξη και υλοποίηση μιας κοινής στρατηγικής ήταν αναγκαίος προκειμένου να υπάρξουν προτάσεις και πολιτικές. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε επίσης η ανάγκη για διατομεακή συνεργασία και δημιουργία κινήτρων σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας ώστε οι επιχειρηματίες του τουρισμού να αναδείξουν το ελληνικό στοιχείο και να αυξήσουν την κατανάλωση εγχώριων προϊόντων.

Κεντρική διαπίστωση της πρωτοβουλίας είναι πως η σύνδεση της ελληνικής παραγωγής με τον τουρισμό αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια για ενίσχυση των εξαγωγών, οι οποίες ξεκινούν όταν οι επισκέπτες καταναλώνουν και αγοράζουν τοπικά προϊόντα κατά την παραμονή τους στην χώρα μας και συνεχίζεται στον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Όπως επισημάνθηκε, ακόμα και μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης θα μπορέσει να φέρει πίσω τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν στον τομέα της παραγωγής.

Έναρξη λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας

Ο συντονισμός και η λειτουργία του Φόρουμ θα γίνει υπό την επιμέλεια 15μελούς Συντονιστικής Επιτροπής, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση του θα εργαστούν έξι εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας με τα εξής θεματικά αντικείμενα:

Ομάδα Α: Ανάλυση Περιβάλλοντος: Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής, για την ανάπτυξη του νέου σχεδίου σύνδεσης Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας – Τουρισμού.

Ομάδα Β: Ποιότητα: Εκπαίδευση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Ομάδα Γ: Καινοτομία – Δικτύωση: Έρευνα & αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, νεοφυής επιχειρηματικότητα και δημιουργία δικτύων.

Ομάδα Δ: Γαστρονομία: Τρόποι ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας μέσα από τον τουρισμό.

Ομάδα Ε: Μάρκετινγκ: Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πληροφόρηση και προώθηση του νέου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης.

Ομάδα ΣΤ: Στρατηγική Υλοποίησης: Θεσμικές Παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, υποδομές και στρατηγική υλοποίησης.

Επίσης, χθες πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας «Ανάλυση Περιβάλλοντος», με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για μια παραγωγική συνεργασία. Αντικείμενο των εργασιών της, είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής για την ανάπτυξη του νέου σχεδίου σύνδεσης Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού. Στόχος της Ομάδας είναι να καταλήξει σε ευρήματα τα οποία θα συμφωνηθούν από κοινού ότι αποτελούν την βάση του προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί. Τα ευρήματα της πρώτης Ομάδας Εργασίας πρόκειται να παρουσιαστούν σε ημερίδα τον Δεκέμβριο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη λειτουργία των επόμενων Ομάδων Εργασίας.

Με τη λήξη των λειτουργιών του Φόρουμ, οι Ομάδες Εργασίας θα παραδώσουν τις εισηγήσεις τους στη Συντονιστική επιτροπή η όποια θα αναλάβει την σύνθεση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, με προτεραιοποίηση σε άμεσες και μεσοπρόθεσμες δράσεις. Το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί μέχρι τα τέλη Φλεβάρη του 2017, οπότε θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση στρατηγικής στους αρμόδιους Υπουργούς.