Δρίτσας: "Η Κυβέρνηση με πρωτοπόρο τον Αθανασίου βάζει σοβαρά εμπόδια στον έλεγχο του "πόθεν έσχες""

Με αφορμή τη συζήτηση στο Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Μέτρα στήριξης και…

Με αφορμή τη συζήτηση στο Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν σε τροποποιήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο του “πόθεν έσχες” πολιτικών και άλλων υπόχρεων προσώπων, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Πειραιά και Νησιών του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας, συμπληρώνοντας την ομιλία του, έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Με τα άρθρα 223 – 232 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” επέρχονται, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, σημαντικές αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο του “πόθεν έσχες” πολιτικών και άλλων υπόχρεων προσώπων.

Α. Με τις προτεινόμενες αλλαγές καταργούνται διατάξεις, που σκοπό είχαν να καταστήσουν ευχερή τον έλεγχο και τον εντοπισμό του “μαύρου χρήματος”. Ειδικότερα :

1. Καταργείται η δυνατότητα υποβολής ειδικής δήλωσης των ελεγχομνων πολιτικών προσώπων με την οποία παραιτούνται από κάθε ενοχικό και εμπράγματο δικαίωμα σε περιουσιακά στοιχεία που δεν κατέγραψαν στην δήλωση “πόθεν έσχες”, ώστε αυτά να περιέρχονται αυτοδίκαια στο Ελληνικό Δημόσιο, ανεξάρτητα από την νομιμότητα της προέλευσης του αποκρυβέντος περιουσιακού στοιχείου. Περαιτέρω, καταργείται η δυνατότητα παροχής εξουσιοδότησης για έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και παραίτησης από το αντίστοιχο τραπεζικό απόρρητο.

2. Καταργείται η υποχρέωση παροχής ειδικής και ανέκκλητης εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας, με την οποία τα ελεγχόμενα πρόσωπα εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών Πολιτικών Κομμάτων και Υποψηφίων Βουλευτών και τον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες  για κάθε περιουσιακό στοιχείο και τραπεζικό τους λογαριασμό.

3. Καταργείται η κάμψη κάθε μορφής υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου και εχεμύθειας, προκειμένου περί ελέγχου δηλώσεων “πόθεν έσχες”.

Κατά την τοποθέτησή του στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της 5/8/2014 ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου επικαλέστηκε ατυχώς την άποψή του περί αντισυνταγματικότητας των παραπάνω ρυθμίσεων.

Υπενθυμίζουμε στον Υπουργό Δικαισούνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι οι συγκεκριμένες αυστηρές διατάξεις περιέχονται στον Νόμο 4065/2012, τον οποίο η Βουλή υπερψήφισε ομόφωνα, προφανώς επειδή κανένα κόμμα και κανένας Βουλευτής δεν τον έκρινε αντισυνταγματικό.

Η κατάργηση διατάξεων, που έχουν λάβει την ομόφωνη έγκριση της Βουλής, αποτελεί μια ακόμα μαύρη σελίδα των Κυβερνήσεων των Μνημονίων. Καλούμε τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αποσύρει τα άρθρα 223 – 232 του Σχεδίου Νόμου και όλους τους Υπουργούς να υποβάλουν σήμερα κιόλας την ειδική δήλωση ότι παραχωρούν αυτοδίκαια στο Ελληνικό Δημόσιο οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο το οποίο ενδεχομένως παρέλειψαν να καταγράψουν σε δικές τους δηλώσεις ¨πόθεν έσχες”.

Β. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις επέρχονται οι εξής μεταβολές :

1. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης “πόθεν έσχες” περιορίζεται από τρία (3) έτη σε ένα (1) έτος μετά την λήξη της ιδιότητας του υπόχρεου για τις περισσότερες κατηγορίες φυσικών προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η προσωρινή απόκρυψη ενδεχόμενου παράνομου πλουτισμού.

2. Σε περίπτωση επαύξησης της περιουσίας του υπόχρεου σε δήλωση, καταργείται η υποχρεωτική συμερίληψη παραστατικών στη δήλωση “πόθεν έσχες” και πλέον προσκομίζονται μόνον εφόσον ζητηθούν.

3. Θεσμοθετείται επαγγελματικό απόρρητο σημαντικού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών (δικηγόροι, γιατροί, διπλωματικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι κ.α.), καθώς και η δυνατότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να απαγορεύσει στην Επιτροπή Ελέγχου την κατάσχεση εγγράφων που αφορούν στην “ασφάλεια του κράτους”, σε “στρατιωτικό ή διπλωματικό μυστικό”. Πρόκειται για διάταξη, η οποία δυσχεραίνει τον έλεγχο του ρόλου πολιτικών προσώπων σε εξοπλιστικά σκάνδαλα.

4. Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης πράξης καταλογισμού για το σύνολο του αποκρυβέντος από τη δήλωση “πόθεν έσχες” ποσού και παρέχεται η δυνατότητα καταλογισμού και μικρότερων ποσών!

Η συνδυαστική ανάγνωση των παραπάνω προτεινόμενων διατάξεων δεν καταλείπει αμφιβολία ότι αποσκοπούν στην παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ελέγχου του “πόθεν έσχες”.

Εάν δια των ανωτέρω διατάξεων ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου ισχυρίζεται ότι ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο για την διαφάνεια του δημόσιου βίου, τότε  εμπαίζει τον ελληνικό λαό, μαζί με τους τροϊκανούς συνομιλητές του».

Παρατίθεται στη συνέχεια το σχετικό απόσπασμα της χτεσινής ομιλίας του Θοδωρή Δρίτσα για το ίδιο θέμα :

«Μέρος έκτο, άρθρα 223 έως 232: Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, τι είναι αυτό το κατασκεύασμα; Καταρχήν, γιατί είναι προαπαιτούμενο; Από πού κι ως πού; Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σας είπε η Τρόικα; Έχετε ένα έγγραφο που να σας το λέει αυτό ή προφορικά το είπε; Τόσο καιρό γιατί δεν είχατε ανακοινώσει να συμμετάσχει η Βουλή στη διαδικασία αυτής της Επιτροπής που λέτε ότι συνεστήθη για να τα μελετήσει όλα;

Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό από το Βήμα της Βουλής. Όλοι οι Έλληνες Βουλευτές έχουμε υπογράψει και έχουμε εξουσιοδοτήσει τις αρχές ελεύθερα να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί μας από κάθε αρμόδιο όργανο, δικαστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, να παραδώσουμε κάθε στοιχείο στον έλεγχο και μάλιστα, εάν στις δηλώσεις μας βρεθεί περιουσιακό στοιχείο που δεν έχει δηλωθεί, να εκχωρείται αμέσως υπέρ του δημοσίου.

Αυτό έγινε με το ν. 4065/2012 που εισηγήθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμάνης και το αποδεχθήκαμε όλοι τότε και ήταν μία πραγματικά σημαντική στιγμή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτός ο νόμος, αυτή η δήλωση των Ελλήνων Βουλευτών από 31/12/2014, σύμφωνα μ’ αυτή τη νομοθετική σας ρύθμιση, καταργείται, παύει να ισχύει.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων): Πού το είδατε αυτό;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πού το είδα; Αφού το καταργείτε, κύριε Υπουργέ, και βάζετε και προαπαιτούμενα για το πώς ανοίγουν οι λογαριασμοί.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχουμε μία Επιτροπή που ελέγχει το «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων –δεν έχω το χρόνο να αναλύσω τις υπόλοιπες Επιτροπές για τις άλλες κατηγορίες– η οποία έχει ένα πλεονέκτημα, ότι είναι διακομματική. Ο ένας ελέγχει τον άλλον. Έχει στη σύνθεσή της τους κληρωτούς εκπροσώπους των ανωτάτων δικαστηρίων –του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου– και επιστήμονες καθηγητές της Νομικής. Αυτή η σύνθεση δεν θεωρείται αξιόπιστη.

Θεωρείται αξιόπιστη άλλη σύνθεση. Και τώρα, μετά την κατακραυγή, προσθέσατε και τον Πρόεδρο της Επιτροπής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» στις νομοτεχνικές βελτιώσεις, αλλά αυτό ως άτομο, όχι ως αρχή. Δεν αλλάζει τίποτα σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Θα είχα να πω πάρα πολλά πράγματα για τις διατάξεις που περιέχουν αυτά τα άρθρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας ζητά να τα πάρετε πίσω, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά στο όνομα δήθεν της «αυστηροποίησης» κάποιων ποινών ή της επέκτασης των ερευνωμένων προσώπων και αξιωμάτων σ’ άλλες κατευθύνσεις. Αυτό σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι πλεονέκτημα αλλά μειονέκτημα, διότι ένας τέτοιος φόρτος εργασίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ούτε ως προαπαιτούμενο ούτε ως μη προαπαιτούμενο η φαλκίδευση μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει.

Η Επιτροπή στην οποία προΐσταται ο προηγουμένως Προεδρεύων στην Αίθουσα έχει μπροστά μια ανοικτή διαδικασία, να ελέγξει όλα τα πολιτικά πρόσωπα, τους διατελέσαντες Υπουργούς και Πρωθυπουργούς από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.

Δεν είναι δυνατόν μέχρι 31/12 να έχει ολοκληρώσει το έργο της. Παρ’ όλο που έχει γίνει μια πρόχειρη πρώτη διερεύνηση από τους ορκωτούς ελεγκτές, δεν έχουν ανοίξει οι λογαριασμοί. Δεν έχει ανοίξει τίποτε. Αυτή η δουλειά θα μείνει στη μέση. Στις 31/12/2014 δεν θα έχει ελεγχθεί κανένας Πρωθυπουργός, κανένας Υπουργός, κανένα πρόσωπο από όλα αυτά τα οποία πρέπει να ελεγχθούν είτε για να αποκαλυφθεί ότι δεν εκτέλεσαν σωστά το καθήκον τους είτε για να αποδοθεί ο πολιτικός κόσμος στην ελληνική κοινωνία καθαρός. Όλα αυτά τα καταργείτε στο όνομα δήθεν της αυστηροποίησης των ποινών και της προσαρμογής στην τρόικα. Πάρτε το πίσω. Αυτό είναι όνειδος για τη διαφάνεια και τη Δημοκρατία στην Ελλάδα!».

Πάτρα: Προβλήματα στην περιοχή των Καλαβρύτων έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας

Πάτρα: Προβλήματα στην περιοχή των Καλαβρύτων έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας

Προβλήματα στην περιοχή των Καλαβρύτων έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Αχαΐα.

Σάλος στην Ιρλανδία από τη ρατσιστική αντιμετώπιση σε βάρος μικρού κοριτσιού σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής

Σάλος στην Ιρλανδία από τη ρατσιστική αντιμετώπιση σε βάρος μικρού κοριτσιού σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής

Toν γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από αγώνες γυμναστικής στην Ιρλανδία

Κακοκαιρία Elias: Επιδείνωση μέσα στη νύχτα, κορύφωση την Τετάρτη – Αγωνία για Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα και βόρεια Πελοπόννησο

Κακοκαιρία Elias: Επιδείνωση μέσα στη νύχτα, κορύφωση την Τετάρτη – Αγωνία για Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα και βόρεια Πελοπόννησο

Επελαύνει η κακοκαιρία Elias στη χώρα πριν καλά καλά στεγνώσουν τα απόνερα της κακοκαιρίας daniel.