Δημιουργείται Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή

cover
NewsRoom 05/03/2014 | 13:35

Στη δημιουργία Ευρωπαϊκης Εισαγγελικής Αρχής αναμένεται να προχωρήσει η ΕΕ, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή τονίστηκε ότι εξετάστηκαν η δομή του νέου θεσμού και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του.

Η ελληνική προεδρία ανέφερε ότι θα επιδιώξει την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία του φακέλου. Το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της ελληνικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες των κρατών-μελών το ότι δίδεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ένα δικονομικό εργαλείο που θα εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική ανάκτηση των διασυνοριακών οφειλών.