Δείτε με παραδείγματα πώς θα γίνει η παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μισθούς και συντάξεις

Με συγκεκριμένα παραδείγματα αναλύει διεξοδικά σε εγκύκλιό της η ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου, της παρακρατηθείσας εισφοράς αλληλεγγύης και του νέου αφορολόγητου για μισθωτούς και συνταξιούχους.

NewsRoom 30/05/2016 | 17:42

Η εγκύκλιος θα ισχύσει άμεσα και για την αυξημένη παρακράτηση για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαϊου, τα ποσά θα βεβαιωθούν στο εκκαθαριστικό του 2017.

Ειδικότερα, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος θα ξεκινήσει για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27 Μαΐου 2016, σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα και την εισφορά αλληλεγγύης, που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του γ.γ Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η νέα παρακράτηση δεν θα διενεργηθεί αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2016.

Ο συμψηφισμός της διαφοράς φόρου για τα εισοδήματα από την αρχή του έτους ως και τον Μάιο θα γίνει με την εκκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2017.

Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και θα συμψηφιστούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν και παραδείγματα για τους νέους υπολογισμούς:

A) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 15.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*2,2%=66 ευρώ.

Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 66/12=5,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 66/14=4,71 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

Β) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 35.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 ευρώ.

Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 1.001/14=71,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο