Αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το 2019 οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 7,497 δισ. ευρώ, με τη σημείωση πως η αύξηση του προηγούμενου έτους είναι κατά 1,5 δισ. ευρώ μικρότερη από αυτή του 2018, όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά σχεδόν 11 δισ. ευρώ.

NewsRoom 09/02/2020 | 13:46

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο τον Δεκέμβριο, οι νέες ληξιπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 1,065 δισ. ευρώ, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018 είχαν αυξηθεί κατά 1,254 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των παλαιών (μέχρι το τέλος του 2018) και των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (από αρχές του 2019) προς το Δημόσιο ανήλθε το Δεκέμβριο σε 105,617 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 0,18% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, το Νοέμβριο.

Σημειώνεται βέβαια πως το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, αφού αφαιρεθούν οι ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές, περιορίζεται στα 84,086 δισ. ευρώ.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, είναι πως οι οφειλέτες που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις ανέρχονται σε 1.770.813 ΑΦΜ (από 1.821.683 τον Νοέμβριο), ενώ υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βρίσκονται 1.251.660 (από 1.244.583 τον Νοέμβριο). Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των οφειλετών ανέρχεται σήμερα σε 4.068.908 οφειλέτες.