Newsroom

Newsroom

Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το Β’ τρίμηνο του 2022

Σύνοψη Β’ τριμήνου

OTE Group 2

Σύνοψη Β’ τριμήνου

 • Ισχυρές επιδόσεις για τον Όμιλο, προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξημένο κατά 7,2% χάρη στις επιδόσεις τόσο της Ελλάδας όσο και της Ρουμανίας
 • Συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην Ελλάδα, αύξηση εσόδων κατά 1,9%, και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 5,1% κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην κινητή
 • Έσοδα από υπηρεσίες αυξημένα κατά 2,4% λόγω της ισχυρής ανάπτυξης σε κινητή (+4,7%) και τηλεόραση
 • Θετικές τάσεις στους λειτουργικούς δείκτες – Αύξηση κατά 34% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών, με τη διείσδυση να φτάνει στο 62% της βάσης
 • Αύξηση συνδρομητικής βάσης FTTH κατά 17 χιλιάδες στο τρίμηνο – Δίκτυο FTTH διαθέσιμο σε 674 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τους πελάτες της υπηρεσίας να αυξάνονται συνεχώς
 • Αύξηση εσόδων στη Ρουμανία κατά 4,7% λόγω των εσόδων από πωλήσεις συσκευών – Ενίσχυση κερδοφορίας στο τρίμηνο
(Εκατ. €) B’τρίμηνο

2022

B’τρίμηνο

2021

+/- % Εξάμηνο

 2022

Εξάμηνο

 2021

+/- %
Κύκλος Εργασιών 849,6 827,5 +2,7% 1.674,9 1.615,4 +3,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 332,8 310,4 +7,2% 658,1 611,6 +7,6%
Περιθώριο (%) 39,2% 37,5% +1,7μον 39,3% 37,9% +1,4μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 150,5 160,0 -5,9% 329,7 318,8 +3,4%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 106,8 75,4 +41,6% 236,2 176,8 +33,6%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας 132,5 106,5 +24,4% 262,0 207,9 +26,0%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,2423 0,1653 +46,6% 0,5337 0,3865 +38,1%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 167,8 137,2 +22,3% 260,8 237,1 +10,0%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 159,9 162,8 -1,8% 387,7 325,6 +19,1%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 157,2 157,4 -0,1% 379,0 273,9 +38,4%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 1.005,7 891,7 +12,8% 1.005,7 891,7 +12,8%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

284,1 445,6 -36,2% 284,1 445,6 -36,2%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 532,4 786,7 -32,3% 532,4 786,7 -32,3%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.  

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία του 2021 είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπήρχαν μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE (Ρουμανία Κινητή) μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της TELEKOM ROMANIA έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2022 – Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2022 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

“Πετύχαμε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, ενισχύοντας τη δυναμική του ΟΤΕ σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με γεωπολιτικές προκλήσεις και πληθωριστικές πιέσεις. Στην Ελλάδα, ενισχύσαμε τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, ενώ στη σταθερή υλοποιήσαμε σειρά πρωτοβουλιών, όπως η δωρεάν αναβάθμιση των ευρυζωνικών  ταχυτήτων, δίνοντας περισσότερη αξία στις υπηρεσίες που παρέχουμε και ενισχύοντας την πιστότητα των πελατών. Η κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τον αντίκτυπο στα κόστη μας από τις υψηλότερες τιμές, ιδίως για ενέργεια, τις οποίες έχουμε απορροφήσει χωρίς να επιβαρύνουμε τους πελάτες μας. Στη Ρουμανία, τα έσοδα και η κερδοφορία αυξήθηκαν καθώς η εταιρεία λειτουργεί όλο και πιο αποτελεσματικά ως πάροχος αποκλειστικά κινητής τηλεφωνίας.

“Για το δεύτερο μισό του έτους, εκτιμούμε ότι η ανάκαμψη του τουρισμού και των εσόδων από περιαγωγή, καθώς και ο περιορισμός του κόστους σε ορισμένους τομείς, θα συμβάλλουν στο να αντιμετωπίσουμε πιθανές προκλήσεις σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο περιβάλλον. Συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε FTTH και 5G, έχουμε πίστη στη στρατηγική μας, την οποία θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, και επιβεβαιώνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το σύνολο του έτους.”

Προοπτικές

Οι τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού αναμένεται να επηρεάσουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις καταναλωτικές δαπάνες. Ο ΟΤΕ είναι εν μέρει προστατευμένος από ορισμένους πληθωριστικούς κινδύνους, ενώ αναμένεται να επωφεληθεί από τις ισχυρές επενδύσεις του σε προηγμένες υποδομές δικτύων, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή.

Η ανάπτυξη του δικτύου FTTH μαζί με την επέκταση του 5G επιτρέπουν στην Εταιρεία να προσφέρει ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και να εστιάζει στην άριστη εμπειρία του πελάτη, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία της Εταιρείας για αναβάθμιση των ευρυζωνικών ταχυτήτων όπου είναι τεχνικά εφικτό, καθώς και τα νέα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, αναμένεται να ενισχύσουν την αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών και την πιστότητα των πελατών. Επιπλέον, το πλούσιο αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού πρωταθλήματος Super League, αναμένεται να υποστηρίξει τη σταθερή αύξηση στους συνδρομητές τηλεόρασης.

Με τα δεδομένα αυτά και σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για τον τουρισμό το 2022, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς, και ότι θα επιτύχει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας για το έτος 2022.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, όσο και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η συμβολή του οποίου στα έσοδα του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Η Διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τους στόχους που έχει θέσει για το 2022. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του Ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα €620 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €600 εκατ. περίπου. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου. Το μέρισμα καταβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Β’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε €849,6 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9%, στα €773,1 εκατ., αντανακλώντας την αυξημένη βάση σύγκρισης λόγω των πωλήσεων επιδοτούμενων συσκευών που πραγματοποιήθηκαν το Β’ τρίμηνο του 2021.  Οι ισχυρές επιδόσεις στην Κινητή, την Τηλεόραση και στις υπηρεσίες ICT συνεχίστηκαν στο τρίμηνο, ενώ σημειώθηκε ανάκαμψη στα έσοδα από περιαγωγή. Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,7% και διαμορφώθηκαν στα €78,2 εκατ., καθώς τα έκτακτα έσοδα από υπηρεσίες MVNO μαζί με τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις συσκευών υπεραντιστάθμισαν την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λόγω της μείωσης στα τέλη τερματισμού (MTR).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, παρέμειναν σταθερά, παρά την αύξηση στο κόστος ενέργειας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7,2% σε €332,8 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 5,1%, στα €319,1 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 41,3%, υψηλότερο κατά 130 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €13,7 εκατ., επηρεασμένη θετικά από έκτακτες προσαρμογές.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €144,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας το κόστος που σχετίζεται με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €37,3 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2022, μειωμένη κατά 47,9% σε σύγκριση με Β’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας την επίδραση στη βάση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που οφείλεται στη μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 24% σε 22% στο Β’ τρίμηνο του 2021.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €167,8 εκατ., αυξημένες κατά 22,3% από το Β’ τρίμηνο του 2021, λόγω της ανάπτυξης του δικτύου FTTH που είναι σε πλήρη εξέλιξη και του κόστους για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €162,3 εκατ. και €5,5 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €159,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2022, μειωμένες κατά 1,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με το περσινό τρίμηνο, στα €157,2 εκατ., καθώς η υψηλότερη κερδοφορία στο τρίμηνο αντιστάθμισε την αύξηση των επενδύσεων.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν €532,4 εκατ., μειωμένος κατά 32,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2021. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο ΟΤΕ άντλησε δανειακά κεφάλαια ύψους €300 εκατ. με δύο ισόποσες συμφωνίες των €150 εκατ. Η πρώτη μέσω ομολόγου στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας για ένα χρόνο και απόδοση 0,67%. Η δεύτερη μέσω δανειακής σύμβασης με την EBRD, οκταετούς διάρκειας με επιτόκιο 1,561%, με σκοπό την χρηματοδότηση μέρους του πλάνου ανάπτυξης δικτύου Fiber to the Home (FTTH) στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, ο ΟΤΕ αποπλήρωσε ομόλογο στη λήξη του με εναπομείναν υπόλοιπο €375 εκατ. και απόδοση 2,375%. Ο ΟΤΕ καταφέρνει να μειώσει το κόστος δανεισμού μακροπρόθεσμα σε μία περίοδο αυξανόμενων επιτοκίων στις αγορές.

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Β’τρίμηνο

2022

Β’τρίμηνο

2021

+/- % Εξάμηνο

 2022

Εξάμηνο

 2021

+/- %
Ελλάδα 773,1 758,7 +1,9% 1.521,3 1.475,7 +3,1%
Ρουμανία κινητή 78,2 74,7 +4,7% 156,6 151,9 +3,1%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (1,7) (5,9) -71,2% (3,0) (12,2) -75,4%
Όμιλος ΟΤΕ 849,6 827,5 +2,7% 1.674,9 1.615,4 +3,7%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο

2022

’τρίμηνο

2021

+/- % Εξάμηνο

 2022

Εξάμηνο

 2021

+/- %
Ελλάδα 319,1 303,7 +5,1% 632,7 602,0 +5,1%
Περιθώριο (%) 41,3% 40,0% +1,3μον 41,6% 40,8% +0,8μον
Ρουμανία κινητή 13,7 6,7 +104,5% 25,4 9,6 +164,6%
Περιθώριο (%) 17,5% 9,0% +8,5μον 16,2% 6,3% +9,9μον
Όμιλος ΟΤΕ 332,8 310,4 +7,2% 658,1 611,6 +7,6%
Περιθώριο (%) 39,2% 37,5% +1,7μον 39,3% 37,9% +1,4μον

Την 9η Ιουνίου, 2022, εγκρίθηκε, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 που αποτυπώνει για μια ακόμη χρονιά τη δέσμευση των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ στη Βιωσιμότητα, καθώς και την πρόοδο που συντελέστηκε το 2021, με στόχο έναν κόσμο, καλύτερο για όλους. Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής και με την ενσωμάτωση όλο και περισσότερων δεσμεύσεων ESG στην επιχειρησιακή του λειτουργία, ο Όμιλος έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες του Απολογισμού ακολουθούν αναγνωρισμένες διεθνείς και εθνικές πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες, όπως οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), οι Αρχές του UN Global Compact και ο Οδηγός ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Για τη συγγραφή του, ελήφθησαν υπόψη και οι κατευθυντήριες οδηγίες του TCFD- Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Στα σημαντικά αποτελέσματα που καταγράφονται στον Απολογισμό περιλαμβάνονται οι επενδύσεις άνω των €3 δισ. έως το 2027, που υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ εστιάζοντας σε δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής, FTTH και 5G, η μείωση κατά 88% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 από την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ντίζελ και βενζίνης) την τελευταία πενταετία, η επίτευξη μηδενικών αποβλήτων από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας* και η συμμετοχή του Ομίλου ΟΤΕ για δεύτερη συνεχή χρονιά στη λίστα “World’s Most Ethical Companies” του Ethisphere Institute.

* Βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το δίκτυο καταστημάτων, τα κτήρια και τα data centers

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:       

B’ τρίμηνο 2022 B’ τρίμηνο 2021 Ετήσιο  % Ετήσιο  +/- B’ τρίμηνο 2022 +/-
Συνδέσεις Σταθερής 2.714.096 2.699.457 +0,5% 14.639 1.223
Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.287.003 2.203.809 +3,8% 83.194 18.322
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.415.406 1.056.210 +34,0% 359.196 207.141
Συνδρομητές τηλεόρασης 641.578 578.851 +10,8% 62.727 5.074
Πελάτες Κινητής 7.322.423 6.987.941 +4,8% 334.482 141.722
 Πελάτες Συμβολαίου 2.898.529 2.755.671 +5,2% 142.858 29.084
 Πελάτες Καρτοκινητής 4.423.894 4.232.270 +4,5% 191.624 112.638

 

Σταθερή Τηλεφωνία:

 

Ο ΟΤΕ συνεχίζει δυναμικά το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης οπτικών ινών στο δίκτυό του. Οι συνδρομητές που απολαμβάνουν υπηρεσίες οπτικής ίνας (FTTx) αυξήθηκαν κατά 207 χιλιάδες στο τρίμηνο, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 1.415 χιλιάδες. Αυτή η σημαντική αύξηση οφείλεται στην πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει τις ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών για περίπου 750 χιλιάδες συνδρομητές στο τρέχον έτος, καθώς και στις συνεχείς επενδύσεις στο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Στο τέλος Ιουνίου, ο ΟΤΕ είχε αναβαθμίσει περίπου το 80% των συνδέσεων που μπορούν να αναβαθμιστούν, ενισχύοντας την ικανοποίηση των πελατών. Η πιστότητα των πελατών αυξήθηκε περαιτέρω όπως αποδεικνύεται και από τις καθαρές προσθήκες συνδρομητών σταθερής στο τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των συνδρομητών οπτικών ινών, η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε στο 61,9%. Το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 43% των συνδέσεων οπτικών ινών στο τέλος Ιουνίου, πάνω από το διπλάσιο σε σύγκριση με το 20% ένα χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH φτάνοντας τις 674 χιλιάδες γραμμές στο τέλος Ιουνίου, ενώ σχεδιάζει να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 17 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 92 χιλιάδες, και το ποσοστό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είναι πελάτες της υπηρεσίας σε σχέση με την διαθεσιμότητα αυξήθηκε σε 14%, από 10% πέρυσι, χάρη στις επιτυχημένες ενέργειες προώθησης παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου. Το αυξανόμενο ποσοστό των συνδρομητών FTTH καθώς η πρόσβαση στο δίκτυο αυξάνεται, σε περιόδους ολοένα και πιο δύσκολες, είναι η απόδειξη της επιτυχίας της επένδυσης της εταιρείας σε FTTH.

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται, αγγίζοντας τις 642 χιλιάδες στις 30 Ιουνίου, αυξημένοι κατά 10,8% σε ετήσια βάση, χάρη στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Εταιρεία ανακοίνωσε την τριετή συμφωνία για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του Ολυμπιακού για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επενδύει και να προσφέρει πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο στους πελάτες της.

Κινητή Τηλεφωνία:

Στις 30 Ιουνίου, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ανήλθαν σε 7,3 εκατ., αυξημένοι κατά 4,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση αντανακλά την ενίσχυση κατά 5,2% των πελατών συμβολαίου, και κατά 4,5% των πελατών καρτοκινητής.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του και στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο το 90% για το τέλος του 2023. Σήμερα, η πληθυσμιακή κάλυψη ξεπερνά το 70%. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του «χτίζοντας» στην ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία λάνσαρε νέα προγράμματα στην κινητή ενισχύοντας την εμπειρία του πελάτη και την αξία των υπηρεσιών της.

Το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής η COSMOTE έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για όγδοη συνεχόμενη φορά, επιδόσεις που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο δίκτυο 5G της COSMOTE. Οι συνεχείς επενδύσεις στα δίκτυα κινητής συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες για τις ταχύτητες 5G και τη διαθεσιμότητα. Η κορυφαία ποιότητα του δικτύου COSMOTE η οποία υποστηρίζεται από συνεχείς επενδύσεις, παραμένει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, που τη βοηθά να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πελατών και να επιτυγχάνει αύξηση εσόδων.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.) B’τρίμηνο 2022 B’τρίμηνο 2021 +/- % Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
Κύκλος Εργασιών 773,1 758,7 +1,9% 1.521,3 1.475,7 +3,1%
Έσοδα λιανικής σταθερής 236,3 236,0 +0,1% 475,9 469,1 +1,4%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 244,9 233,9 +4,7% 476,5 455,5 +4,6%
Έσοδα χονδρικής 145,8 146,6 -0,5% 289,5 282,5 +2,5%
Λοιπά Έσοδα 146,1 142,2 +2,7% 279,4 268,6 +4,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 319,1 303,7 +5,1% 632,7 602,0 +5,1%
Περιθώριο % 41,3% 40,0% +1,3μονννννν 41,6% 40,8% +0,8μον

Στην Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν, με τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση κατά 1,9%, στα €773,1 εκατ. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τα ισχυρά έσοδα από υπηρεσίες κινητής, τα υψηλότερα έσοδα από τηλεόραση, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις υπηρεσίες ICT, καθώς και την ανάκαμψη στον τουρισμό, παράγοντες που αντιστάθμισαν τον αντίκτυπο στα έσοδα από επιδοτούμενες συσκευές στο περσινό Β’ τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής λιανικής παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο τρίμηνο, μετά την πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει τις ευρυζωνικές ταχύτητες, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών. Η τηλεόραση συνέχισε τη θετική της πορεία, αντανακλώντας τις συνεχείς επενδύσεις σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4,7%, υποστηριζόμενα από την ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων περιαγωγής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 83% και ξεπέρασαν τα επίπεδα προ πανδημίας. Εξαιρουμένων των εσόδων περιαγωγής, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν αυξηθεί κατά 2%-3% λόγω της θετικής επίδοσης στα έσοδα καρτοκινητής και στα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, αποτέλεσμα της πετυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ, κυρίως στον τομέα των συμβολαίων.

Τα έσοδα χονδρικής παρέμειναν σχεδόν σταθερά στο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των εσόδων των υπηρεσιών οπτικής ίνας αντισταθμίστηκε από τη μείωση της διεθνούς κίνησης.

Αν και τα έσοδα από τον τομέα του ICT αυξήθηκαν κατά 11,6%, τα συνολικά λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% στο τρίμηνο, λόγω αυξημένων πωλήσεων επιδοτούμενων συσκευών την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα από system solutions που περιλαμβάνονται στα έσοδα από ICT, σημείωσαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, πάνω από 13% στο τρίμηνο. Τα πρόσφατα έργα που ανατέθηκαν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών δικτύου σε πολλές Ευρωπαϊκές Αρχές, υπηρεσίες Cloud στο δημόσιο τομέα και πλατφόρμες CRM σε διάφορες επιχειρήσεις.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,1% στο τρίμηνο, στα €319,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 41,3%, από 40,0% το Β’ τρίμηνο του 2021, λόγω αυξημένων εσόδων με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, της ισχυρής ανάκαμψης των εσόδων περιαγωγής, των αυξημένων εσόδων από υπηρεσίες κινητής, και έκτακτων προσαρμογών που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος. Ο αρνητικός αντίκτυπος των περίπου €10 εκατ. από το υψηλότερο κόστος ενέργειας αντισταθμίστηκε σχεδόν στο σύνολό του από την απουσία συγκεκριμένων εξόδων που σχετίζονταν με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων σταθερής και κινητής στη Ρουμανία που είχαν καταγραφεί το Β’ τρίμηνο του 2021.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

 

Λειτουργικά στοιχεία B’τρίμηνο 2022 B’τρίμηνο 2021 Ετήσιο % Ετήσιο

+/-

B’ τρίμηνο

2022

+/-

Συνδρομητές κινητής 3.940.571 3.539.629 +11,3% 400.942 119.693
       Πελάτες συμβολαίου 1.786.909 1.696.398 +5,3% 90.511 37.978
       Πελάτες καρτοκινητής 2.153.662 1.843.231 +16,8% 310.431 81.715

 

 (Εκατ. €) B’τρίμηνο 2022 B’τρίμηνο 2021 +/- % Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
Κύκλος Εργασιών 78,2 74,7 +4,7% 156,6 151,9 +3,1%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

 

50,5 54,4 -7,2% 102,9 109,3 -5,9%
Λοιπά Έσοδα 27,7 20,3 +36,5% 53,7 42,6 +26,1%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 13,7 6,7 +104,5% 25,4 9,6 +164,6%
Περιθώριο % 17,5% 9,0% +8,5μον 16,2% 6,3% +9,9μον

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €78,2 εκατ. το τρίμηνο, αυξημένα κατά 4,7% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα συγκεκριμένου έργου που επηρέασε θετικά τις πωλήσεις συσκευών, καθώς και ορισμένων δραστηριοτήτων MVNO, οι οποίες αναμένεται να καταργηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €50,5 εκατ., μειωμένα κατά 7,2%, ως αποτέλεσμα των σημαντικών περικοπών κατά 28% στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, τα οποία μειώθηκαν κατά 8% την 1η Ιουλίου 2021 και επιπλέον 21% στις αρχές του 2022. Εξαιρουμένων των περικοπών αυτών, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν παραμείνει σταθερά στο τρίμηνο.

Η συνολική πελατειακή βάση συνέχισε να αυξάνεται στο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας μια αύξηση 5,3% σε ετήσια βάση στους συνδρομητές συμβολαίου και μια σημαντική αύξηση στην καρτοκινητή καθώς η εταιρεία λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ως πάροχος αποκλειστικά κινητής τηλεφωνίας.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,5%, λόγω του έκτακτου εσόδου στις πωλήσεις συσκευών και των εσόδων από δραστηριότητες MVNO.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα €13,7 εκατ. το τρίμηνο, αντανακλώντας εν μέρει τη θετική επίδραση των εσόδων MVNO και ορισμένων προσαρμογών στα λειτουργικά έξοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης αυτής, το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) θα είχε διαμορφωθεί σε περίπου €10 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την κερδοφορία της, μέσω της συνεχούς εστίασης στον περιορισμό του κόστους και της στρατηγικής που ακολουθεί ως αμιγώς εταιρεία κινητής.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Έκδοση νέου ομολόγου

Στις 16 Ιουνίου 2022, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε ομόλογο €150 εκατ. λήξεως Ιουνίου 2023, με απόδοση 0,666% ετησίως, το οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Το νέο ομόλογο εκδόθηκε από την OTE PLC με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας. Τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση μέρους του Ομολόγου ποσού €374,58 εκατ. της ΟΤΕ PLC, λήξεως Ιουλίου 2022.

Μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 25 Μαΐου 2022, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €250 εκατ. ή €0,558 ανά μετοχή (ή €0,571033 προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος), το οποίο και καταβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε ένα νέο Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών, μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €1 και €30 ανά μετοχή. H Εταιρεία απέκτησε μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2022 και  30 Ιουνίου 2022 6.478.259 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €17,08 ανά μετοχή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαΐου 2022, ενέκρινε την ακύρωση 5.617.282 ιδίων μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €15.896.908,06 εκατ. και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία απέκτησε αυτές τις μετοχές κατά την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022, με μέση τιμή αγοράς €16,81 ανά μετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών το οποίο εγκρίθηκε κατά την Γενική Συνέλευσης των μετόχων (την 20 Φεβρουαρίου 2020 και 18 Ιανουαρίου 2022).

Κατόπιν ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι παραπάνω 5.617.282 ίδιες μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 12 Ιουλίου 2022.

Αναθεώρηση προοπτικής για τον ΟΤΕ από την Standard & Poor’s

Τη 12η Μαΐου 2022, η Standard and Poor’s αναθεώρησε την προοπτική της για τον ΟΤΕ σε θετική από σταθερή και επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας σε “ΒΒΒ”.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΓΕΓΓΕΓΟΝΟΤΑ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Τραπεζικό Δάνειο του ΟΤΕ ποσού €150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 7 Ιουλίου 2022, ο ΟΤΕ υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την EBRD ποσού €150 εκατ. Το δάνειο είναι οκταετούς διάρκειας με αποπληρωμή στη λήξη και θα χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο που σχετίζεται με μέρος του πλάνου ανάπτυξης δικτύου Fiber to the Home (FTTH) του ΟΤΕ στην ελληνική περιφέρεια, συνολικού ύψους €187,5 εκατ. Από τα δανειακά κεφάλαια ποσού €150 εκατ., ποσό €93,75 εκατ. χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διοχετεύεται μέσω του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, ενώ ποσό €56,25 εκατ. χρηματοδοτείται από την EBRD. €37,5 εκατ. του επενδυτικού σχεδίου θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια του ΟΤΕ.

Το δάνειο ύψους €50 εκατ. από την EBRD εκταμιεύθηκε πλήρως στις 13 Ιουλίου 2022 και φέρει συνολικό συνδυαστικό σταθερό επιτόκιο 1,561% ετησίως.

Αποπληρωμή Ομολόγου στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN) της OTE PLC

Στις 18 Ιουλίου 2022, η OTE PLC αποπλήρωσε στη λήξη του το ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €400 εκατ., με εναπομείναν υπόλοιπο €374,58 εκατ., το οποίο είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας της εταιρείας τη 18η Ιουλίου 2018.

Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022

5:00pm (EEST). 3:00pm (BST). 4:00pm (CEST). 10:00am (EDT)

Ελλάδα                                             +30 210 9460 800

Γερμανία                                           +49 (0) 69 2222 4493

Ηνωμένο Βασίλειο & Διεθνή                          + 44 (0) 203 059 5872

ΗΠΑ                                                 +1 516 447 5632

 

Συνιστούμε να καλέσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς 5 έως 10 λεπτά πριν την έναρξη της

Τηλεδιάσκεψης.

Λεπτομέρειες Τηλεδιάσκεψης

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης μέσω διαδικτύου και μπορείτε να

εγγραφείτε μέσω σύνδεσης στο:

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup220804.html

Αν δυσκολεύεστε να συνδεθείτε μπορείτε να καλέσετε στο: + 30 210 9460803

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6118190

Fax: 210-6111030

Εmail: [email protected], [email protected]

 

 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν:

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Iουνίου 2022 και της 31ης Δεκεμβρίου 2021

 

 • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και συγκριτική με το 2021

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και συγκριτική με το 2021

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο και εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και συγκριτική με το 2021
I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω.

Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου. τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και αφαιρώντας  από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2020 και μετά.

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός  

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα) καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/06/2022 30/06/2021 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 742,6 1.164,1 -36,2%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 397,6 23,1
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,0 150,1 -0,1%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 177,6 280,2 -36,6%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 70,7 60,9 +16,1%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.001,1) (885,9) +13,0%
Καθαρός Δανεισμός 537,4 792,5 -32,2%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (4,6) (5,8) -20,7%
Συμμετοχή σε λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (0,4)
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 532,4 786,7 -32,3%

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις. για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/06/2022 30/06/2021 +/- %
Καθαρός Δανεισμός 537,4 792,5 -32,2%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) (177,6) (280,2) -36,6%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) (70,7) (60,9) +16,1%
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 289,1 451,4 -36,0%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (4,6) (5,8) -20,7%
Συμμετοχή σε λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (0,4)
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 284,1 445,6 -36,2%

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και

μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
Σύνολο Κύκλου εργασιών 849,6 827,5 +2,7% 1.674,9 1.615,4 +3,7%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1,6 1,8 -11,1% 6,7 5,6 +19,6%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (530,8) (503,4) +5,4% (1.015,1) (972,1) +4,4%
EBITDA 320,4 325,9 -1,7% 666,5 648,9 +2,7%
Περιθώριο % 37,7% 39,4% -1,7μον 39,8% 40,2% -0,4μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 32,6 4,7 32,7 4,7
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,4 1,5 -73,3% 0,4 1,5 -73,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA 353,4 332,1 +6,4% 699,6 655,1 +6,8%
Περιθώριο % 41,6% 40,1% +1,5μον 41,8% 40,6% +1,2μον

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται το EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
EBITDA 320,4 325,9 -1,7% 666,5 648,9 +2,7%
Περιθώριο % 37,7% 39,4% -1,7μον 39,8% 40,2% -0,4μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (18,4) (17,7) +4,0% (37,1) (35,0) +6,0%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (2,2) (4,0) -45,0% (4,4) (8,5) -48,2%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 299,8 304,2 -1,4% 625,0 605,4 +3,2%
Περιθώριο % 35,3% 36,8% -1,5μον 37,3% 37,5% -0,2μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 32,6 4,7 32,7 4,7
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,4 1,5 -73,3% 0,4 1,5 -73,3%
Προσαρμοσμένο  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 332,8 310,4 +7,2% 658,1 611,6 +7,6%
Περιθώριο % 39,2% 37,5% +1,7μον 39,3% 37,9% +1,4μον

 

Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
EBITDA 301,7 315,6 -4,4% 630,4 630,7 0,0%
Περιθώριο % 39,0% 41,6% -2,6μον 41,4% 42,7% -1,3μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (13,4) (13,0) +3,1% (26,7) (25,8) +3,5%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (1,7) (3,5) -51,4% (3,5) (7,5) -53,3%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 286,6 299,1 -4,2% 600,2 597,4 +0,5%
Περιθώριο % 37,1% 39,4% -2,3μον 39,5% 40,5% -1μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 32,5 4,6 32,5 4,6
Έξοδα αναδιοργάνωσης. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 319,1 303,7 +5,1% 632,7 602,0 +5,1%
Περιθώριο % 41,3% 40,0% +1,3μον 41,6% 40,8% +0,8μον

 

Ρουμανία (κινητή)- (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
EBITDA 18,7 10,3 +81,6% 36,1 18,3 +97,3%
Περιθώριο % 23,9% 13,8% +10,1μον 23,1% 12,0% +11,1μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (5,0) (4,7) +6,4% (10,4) (9,3) +11,8%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (0,5) (0,5) 0,0% (0,9) (1,0) -10,0%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 13,2 5,1 +158,8% 24,8 8,0
Περιθώριο % 16,9% 6,8% +10,1μον 15,8% 5,3% +10,5μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 0,1 0,1 0,0% 0,2 0,1 +100,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,4 1,5 -73,3% 0,4 1,5 -73,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 13,7 6,7 +104,5% 25,4 9,6 +164,6%
Περιθώριο % 17,5% 9,0% +8,5μον 16,2% 6,3% +9,9μον

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη / ζημιά από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 106,8 75,4 +41,6% 236,2 176,8 +33,6%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 25,4 3,7 25,5 3,7
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,3 1,1 -72,7% 0,3 1,1 -72,7%
Ζημιά από την πώληση θυγατρικής
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις
Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών /Ενδοομιλικά μερίσματα
Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος 26,3 26,3
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας 132,5 106,5 +24,4% 262,0 207,9 +26,0%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (169,0) (137,2) 23,2% (262,0) (238,2) +10,0%
Καταβολές για αγορά φάσματος 1,2 1,2 1,1 +9,1%
Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (167,8) (137,2) +22,3% (260,8) (237,1) +10,0%

 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 344,3 340,3 1,2% 679,8 614,4 +10,6%
Μείον:Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 30,1 69,7
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,5 0,2 +150,0% 0,9 0,4 +125,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (169,0) (137,2) +23,2% (262,0) (238,2) +10,0%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 175,8 173,2 +1,5% 418,7 306,9 +36,4%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (18,6) (15,8) +17,7% (39,7) (33,0) +20,3%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 157,2 157,4 -0,1% 379,0 273,9 +38,4%

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζονται  ως οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο 2022 Εξάμηνο 2021 +/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 175,8 173,2 +1,5% 418,7 306,9 +36,4%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 1,0 5,4 -81,5% 2,4 47,7 -95,0%
Καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 0,5 5,1 2,9 +75,9%
Καταβολές για αγορά φάσματος 1,2 1,2 1,1 +9,1%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 178,5 178,6 -0,1% 427,4 358,6 +19,2%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (18,6) (15,8) +17,7% (39,7) (33,0) +20,3%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 159,9 162,8 -1,8% 387,7 325,6 +19,1%

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

 

 

(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2022 31/12/2021
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 2.090,6 2.080,3
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 253,5 264,7
Υπεραξία 376,6 376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 333,0 348,9
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 390,8 387,7
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 66,7 68,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 195,5 197,9
Κόστος συμβάσεων 24,7 24,3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 76,3 75,9
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.807,8 3.825,0
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 45,8 38,0
Πελάτες 517,3 504,4
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4,6 5,6
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 38,2 34,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 140,7 176,9
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 1,7 1,8
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.001,1 630,7
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.749,4 1.392,0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.557,2 5.217,0

 

(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2022 31/12/2021
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο             1.268,1             1.292,6
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο                453,8                462,6
Ίδιες μετοχές              (173,7)              (157,1)
Τακτικό αποθεματικό                440,7                440,7
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά              (150,4)              (168,6)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών           (3.314,1)           (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο             3.301,4             3.414,4
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας
1.825,8 1.970,5
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1,8 1,7
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.827,6 1.972,2
     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 742,6 753,7
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 114,0 139,9
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 91,2 98,4
Συμβατικές υποχρεώσεις 35,8 33,2
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 177,6 189,2
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,3 3,3
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 80,9 89,3
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.242,4 1.307,0
 

 

 

 

 

 

 

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 823,5 818,5
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,0
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 397,6 397,3
Φόρος εισοδήματος 86,9 44,0
Συμβατικές υποχρεώσεις 119,7 118,4
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 70,7 71,7
Μερίσματα πληρωτέα 252,3 2,3
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 586,5 485,6
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.487,2 1.937,8
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.557,2 5.217,0

 

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

                                                    

(Ευρώ εκατ.)
Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο

 2022

Εξάμηνο

2021

+/- %
 
Σύνολο κύκλου εργασιών 849,6 827,5 +2,7% 1.674,9 1.615,4 +3,7%
 
Λοιπά έσοδα 1,6 1,8 -11,1% 6,7 5,6 +19,6%
 
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (110,6) (109,5) +1,0% (217,7) (209,8) +3,8%
Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (13,1) (17,7) -26,0% (26,1) (37,3) -30,0%
Αποδοχές προσωπικού (119,7) (114,3) +4,7% (232,8) (229,5) +1,4%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (32,6) (4,7) (32,7) (4,7)
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (20,9) (20,4) +2,5% (40,7) (38,9) +4,6%
Κόστος εμπορευμάτων (79,6) (78,5) +1,4% (154,5) (150,9) +2,4%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (18,9) (15,0) +26,0% (39,2) (36,9) +6,2%
Έξοδα προώθησης (17,4) (13,0) +33,8% (29,9) (27,8) +7,6%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (118,0) (130,3) -9,4% (241,5) (236,3) +2,2%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (530,8) (503,4) +5,4% (1.015,1) (972,1) +4,4%
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 320,4 325,9 -1,7% 666,5 648,9 +2,7%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (169,9) (165,9) +2,4% (336,8) (330,1) +2,0%
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 150,5 160,0 -5,9% 329,7 318,8 +3,4%
 
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (8,7) (11,8) -26,3% (16,9) (24,0) -29,6%
Πιστωτικοί τόκοι 0,5 0,2 +150,0% 0,9 0,4 +125,0%
Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές 2,1 (2,2) 2,5 (0,7)
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (0,3) 0,2 (0,3) 0,4 -175,0%
Συνολικές ( ζημιές) από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες (6,4) (13,6) -52,9% (13,8) (23,9) -42,3%
Κέρδη προ φόρων 144,1 146,4 -1,6% 315,9 294,9 +7,1%
Φόρος εισοδήματος (37,3) (71,6) -47,9% (79,6) (120,1) -33,7%
Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 106,8 74,8 +42,8% 236,3 174,8 +35,2%
Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 31,8 66,7
Κέρδη χρήσης 106,8 106,6 +0,2% 236,3 241,5 -2,2%
             

 

 

Κατανεμόμενα σε:

           
Μετόχους της Εταιρείας 106,8 96,3 +10,9% 236,2 222,0 +6,4%
Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 106,8 75,4 +41,6% 236,2 176,8 +33,6%
Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 20,9 45,2
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,0 10,3 100,0% 0,1 19,5 -99,5%

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

(Ευρώ εκατ.)        
Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο

2022

Εξάμηνο

 2021

+/- %
 
Κύκλος εργασιών            
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής 236,3 236,0 +0,1% 475,9 469,1 +1,4%
Έσοδα χονδρικής 145,9 146,5 -0,4% 289,5 282,3 +2,6%
Λοιπά έσοδα 75,3 66,4 +13,4% 144,8 129,2 +12,1%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 457,5 448,9 +1,9% 910,2 880,6 +3,4%
Κινητή τηλεφωνία:            
Έσοδα υπηρεσιών 295,2 287,2 +2,8% 579,2 562,6 +3,0%
Έσοδα πώλησης συσκευών 66,2 68,6 -3,5% 124,0 128,9 -3,8%
Λοιπά έσοδα 8,4 4,8 +75,0% 19,2 9,3 +106,5%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 369,8 360,6 +2,6% 722,4 700,8 +3,1%
 
Λοιπά έσοδα 22,3 18,0 +23,9% 42,3 34,0 +24,4%
 
Σύνολο κύκλου εργασιών 849,6 827,5 +2,7% 1.674,9 1.615,4 +3,7%

 

V.           ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

(Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2022

Β’τρίμηνο

 2021

+/-% Εξάμηνο

2022

Εξάμηνο

 2021

+/-%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 144,1 146,4 -1,6% 315,9 294,9 +7,1%
Προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 169,9 165,9 +2,4% 336,8 330,1 +2,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης 32,6 4,7 32,7 4,7
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 1,0 1,1 -9,1% 2,0 2,2 -9,1%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 0,3 0,3 +0,0% 0,6 0,6 +0,0%
 Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές (2,1) 2,2 (2,5) 0,7
 Πιστωτικοί τόκοι (0,5) (0,2) +150,0% (0,9) (0,4) +125,0%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,3 (0,2) 0,3 (0,4) -175,0%
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8,7 11,8 -26,3% 16,9 24,0 -29,6%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 1,3 (8,4) -115,5% (1,8) (41,0) -95,6%
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,2 9,2 -97,8% (7,8) (13,6) -42,6%
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (27,0) (6,4) (18,6) (23,9) -22,2%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 28,1 (11,2) 24,6 (3,5)
Πλέον / (Μείον):
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (1,0) (5,4) -81,5% (2,4) (47,7) -95,0%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας. εκτός εισφορών εργαζομένων (2,1) (2,4) -12,5% (4,1) (4,9) -16,3%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων) (3,1) (4,1) -24,4% (6,3) (7,7) -18,2%
Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι (2,2) (4,0) -45,0% (4,4) (8,5) -48,2%
Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος (2,9) 2,5 (3,0) (1,9) +57,9%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 30,1 69,7
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 344,3 340,3 +1,2% 679,8 614,4 +10,6%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0,7
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (0,3) (0,4)
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,8 1,8 0,0% 3,6 3,6 0,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (169,0) (137,2) +23,2% (262,0) (238,2) +10,0%
Εισπράξεις/(πληρωμές) από πωλήσεις θυγατρικών/ συμμετοχών (0,4) (0,4)
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,1 0,4 -75,0% 0,1 0,4 -75,0%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,5 0,2 +150,0% 0,9 0,4 +125,0%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (11,8) (39,3)
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (167,3) (146,6) +14,1% (257,5) (273,1) -5,7%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ιδίων μετοχών (79,6) (44,3) +79,7% (150,7) (64,9) +132,2%
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 150,0 350,0 -57,1% 150,0 350,0 -57,1%
Εξοφλήσεις δανείων (200,0) (11,5) (217,4) -94,7%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (18,6) (15,8) +17,7% (39,7) (33,0) +20,3%
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (0,2) (0,1) (0,2) -50,0%
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (1,0) (4,0)
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 51,8 88,7 -41,6% (52,0) 30,5
Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων 228,8 282,4 -19,0% 370,3 371,8 -0,4%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 772,3 602,8 +28,1% 630,7 516,2 +22,2%
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (0,4) 0,1 (0,9)
Μεταβολές σε Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 1,1 (1,2)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.001,1 885,9 +13,0% 1.001,1 885,9 +13,0%

OTE Group Logo

Τροχαίο ατύχημα βυτιοφόρου στην Αθηνών-Κορίνθου: Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά μια μηχανή και ένα Ι.Χ

γεφυρα κατεδαφιση

Τροχαίο ατύχημα βυτιοφόρου στην Αθηνών-Κορίνθου: Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά μια μηχανή και ένα Ι.Χ

Η ΕΛΑΣ αναζητά πληροφορίες σχετικά το τροχαίο με το βυτιοφόρο που ανετράπη και πήρε φωτιά…

Σταρόβας μετά την περιπέτεια της υγείας του: Θέλω να ευχαριστήσω τόσους, που θα μιλάω δυο μέρες! (video)

Screenshot 2024 06 16 230533

Σταρόβας μετά την περιπέτεια της υγείας του: Θέλω να ευχαριστήσω τόσους, που θα μιλάω δυο μέρες! (video)

Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και…

Γεραπετρίτης προς Μοχάμεντ Μουσταφά: Άμεση ανάγκη για επίτευξη εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων

Screenshot 2024 06 16 202629

Γεραπετρίτης προς Μοχάμεντ Μουσταφά: Άμεση ανάγκη για επίτευξη εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων

Την ανάγκη για άμεση εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός…

Euro 2024: Τα μέτρα της αστυνομίας πήγαν περίπατο – Πολύ ξύλο πριν το Αγγλία-Σερβία (video)

GQNDqpiWoAEbtmJ

Euro 2024: Τα μέτρα της αστυνομίας πήγαν περίπατο – Πολύ ξύλο πριν το Αγγλία-Σερβία (video)

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας, οι χούλιγκανς των δύο χωρών δημιούργησαν χάος στο Γκεζελκίρχεν, με…