Newsroom

Newsroom

Αποκαλυπτικό έγγραφο για τις οφειλές της ΔΑΑ Α.Ε.

Στα διοικητικά δικαστήρια θα επιλυθεί τελικά η διαφορά του υπουργείου Οικονομικών και της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», αναφορικά με…

Στα διοικητικά δικαστήρια θα επιλυθεί τελικά η διαφορά του υπουργείου Οικονομικών και της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», αναφορικά με τις οφειλές ΦΠΑ της τελευταίας προς το Ελληνικό δημόσιο.

Όπως προκύπτει από την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Γιώργου Ανατολάκη, η εταιρεία, ερμηνεύοντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, «θεώρησε ότι ο ΦΠΑ εκπίπτει στο σύνολό του και εξέπεσε τον ΦΠΑ που επιβάρυνε έξοδα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, δεν εφάρμοσε τις διατάξεις του Κώδικα περί ΦΠΑ, περί προσδιορισμού του εκπιπτόμενου φόρου σε περίπτωση κοινών εισροών και δεν διενήργησε διακανονισμό παγίων».

Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ με ερώτησή του προς το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών, ζητούσε να μάθει πόσο είναι το ύψος του ΦΠΑ μαζί με τις προσαυξήσεις, τον οποίο ενώ έχει εισπράξει η εταιρεία από τους πελάτες της, δεν τον έχει αποδώσει στο ελληνικό δημόσιο, πόσοι φορολογικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και αν λαμβάνει φορολογική ενημερότητα η εταιρεία από τη στιγμή που δεν αποδίδει τον ΦΠΑ που εισπράττει.

Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου οι φορολογικές αρχές διενήργησαν έλεγχο για τις χρήσεις 2001 έως 2003, ο οποίος καταλόγισε ΦΠΑ με τους προβλεπόμενους πρόσθετους φόρους εκδίδοντας πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ.
Μεταξύ των πράξεων αυτών μάλιστα, εκδόθηκαν και οριστικές πράξεις μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το συγκεκριμένο θέμα.

Επιπλέον η εταιρεία του ΔΔΑ προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων προσδιορισμού του ΦΠΑ και κατέβαλε το 10% του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου για προσφυγές πριν τη δημοσίευση του Ν. 3842/2010 και 25% για προσφυγές μετά τη δημοσίευση του Ν. 3842/2010, τα οποία βεβαιώθηκαν από τη φορολογική αρχή. Παράλληλα, υπέβαλε και αίτηση για την υπαγωγή σε διαιτησία ενώπιον του «The London Court of International Arbitration» και αναμένεται η σχετική απόφαση.

Για τις χρήσεις 2004 έως και 2009, όπως ενημερώθηκε το υπουργείο Οικονομικών από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, διενεργήθηκε τακτικός έλεγχος ο οποίος ολοκληρώθηκε οριστικά τον Ιούλιο του 2011 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις προσδιορισμού του φόρου και έχουν κοινοποιηθεί, κατά των οποίων επίσης η εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια.

«Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τις χρήσεις 2001 έως 2009 αναμένονται οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, με τις οποίες θα προσδιοριστεί το ύψος των κύριων και πρόσθετων φόρων», αναφέρει ο κ. Οικονόμου και διαβεβαιώνει ότι «κανένας συμψηφισμός δεν έχει διενεργηθεί από επιστροφή ΦΠΑ, με βεβαιωμένες ή μη υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, μέχρι την 21.2.2012». Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός έλεγχος ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων για τη χρήση 2011.

Απάντηση της εταιρείας

Το www.koutipandoras.gr δημοσιεύει σήμερα την απάντηση της εταιρείας στις 2/12/2011, αναφορικά με τις οφειλές ΦΠΑ. Η εταιρεία παρουσιάζει τη δική της εκδοχή αναφορικά με τη μη καταβολή ΦΠΑ προς το ελληνικό Δημόσιο και αναμένει την απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων.

Αναλυτικότερα η απάντηση της εταιρείας προς το www.koutipandoras.gr έχει ως εξής:

«Σχετικά με νομική διαφορά μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του Ελληνικού Δημοσίου για χρέη ΦΠΑ της περιόδου κατασκευής (1996-2000) και των λειτουργικών ετών 2001 έως και 2009, διευκρινίζονται τα εξής:

Η καταρχήν διαφορά αφορά σε καταλογισθέν ποσό ΦΠΑ ύψους 43,7 εκ. ευρώ, το οποίο μαζί με τις αναλογούσες προσαυξήσεις ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 163,4 εκ. ευρώ. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξαρχής αμφισβήτησε τον καταλογισμό αυτόν, βασιζόμενος στο σαφές γράμμα των διατάξεων που τον αφορούν σε σχέση με την έκπτωση ΦΠΑ.
Δεδομένου ότι η διαφορά προέκυψε από διαφορετικές νομικές ερμηνείες των προβλέψεων της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου περί ΦΠΑ σε σχέση με τον καταλογισμό της φορολογικής αρχής, η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε συνεννόηση με το Ελληνικό Δημόσιο στο αρμόδιο Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, όπως προβλέπεται σαφώς στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου. Ταυτόχρονα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει ασκήσει και τις προβλεπόμενες προσφυγές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει καταβάλει σχετικά με την υπόθεση αυτή όλα τα ποσά που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την άσκηση των προσφυγών, και τα οποία έχουν βεβαιωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ύψους 37,7 εκ ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο αμφισβητούμενο ποσό υπάρχει αναστολή εκ του νόμου.

Επισημαίνεται πως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο ούτε από φόρους, ούτε από ΦΠΑ, ούτε από ασφαλιστικές εισφορές».

Κλιματισμός στο αυτοκίνητο: Νέα έρευνα δείχνει πως εκτός από «κρύους» μας κρατά και ασφαλείς

driving 2934477 1280

Κλιματισμός στο αυτοκίνητο: Νέα έρευνα δείχνει πως εκτός από «κρύους» μας κρατά και ασφαλείς

Η χρήση του κλιματισμού στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητη τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού γιατί, εκτός…

Μύκονος: Δύο τραυματίες, ξαπλώστρες και αντικείμενα στη θάλασσα από κύμα που προκάλεσε πλοίο (video)

μυκονος

Μύκονος: Δύο τραυματίες, ξαπλώστρες και αντικείμενα στη θάλασσα από κύμα που προκάλεσε πλοίο (video)

Το περιστατικό έγινε στην παραλία του Αγίου Στεφάνου στη Μύκονο το μεσημέρι του Σαββάτου (20/07)