Απόφαση "παρηγοριά" στον Βγενόπουλο… – τους αφήνουν μέχρι να τους ξαναπιάσουν

Δεν υπάρχει νίκη ή δικαίωση Βγενόπουλου, παρά μόνο πάγωμα των ενταλμάτων σύλληψης των συνεργατών του Ευθύμιου Μπολούτα και Μάρκου Φόρου και μη έκδοση νέων ενταλμάτων για τον ίδιο και τον έτερο συνεργάτη του Κυριάκο Μάγειρα.

57d9683d1dc5243b3c8b4ce2

Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Κύπρου, η οποία σχολιάζει σημερινή απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστήριο, που εμφανίστηκε ως επιτυχία του Βγενόπουλου έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία της Κύπρου, το Διαιτητικό Δικαστήριο, απέρριψε όλα τα αιτήματα της πλευράς Βγενόπουλου, κρίνοντας απλώς ότι η εμπλοκή και συμμετοχή των Μπουλούτα και Φόρου στη διαιτητική διαδικασία θα επηρεαστεί σημαντικά λόγω της πιθανότητας να τεθούν υπό κράτηση αν εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης ενώ η διαθεσιμότητα της παρουσίας και συμμετοχής τους στη διαιτητική διαδικασία κρίνεται ως ουσιώδης για την ομαλή διεξαγωγή της.

Απορρίφθηκαν όλα σχεδόν τα αιτήματα

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η πλευρά Βγενόπουλου υπέβαλε αίτημα για τη λήψη Ενδιάμεσων Μέτρων εναντίον της Κύπρου τα οποία να ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση της διαιτησίας. Πιο συγκεκριμένα ζήτησε:

(α) Να διαταχθεί ο Ειδικός Διαχειριστής της Λαϊκής, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να απόσχουν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων τα οποία εντείνουν την εκδικαζόμενη διαφορά.

(β) Να διαταχθεί η Κύπρος όπως αναστείλει όλες τις διαδικασίες, τρέχουσες και μελλοντικές, εναντίον των αιτητών και συνδεομένων με αυτούς προσώπων, μεταξύ των οποίων της MIG, των κ.κ. Βγενόπουλου, Μπουλούτα, Φόρου, Κουννή και Μάγειρα και συγκεκριμένα:

(i) Την αναστολή της αγωγής του Διαχειριστή της Λαϊκής Τράπεζας εναντίον πρώην ανώτερων στελεχών της Τράπεζας.

(ii) Την αναστολή της ισχύος του Διεθνούς Διατάγματος Παγοποίησης των περιουσιακών στοιχείων αιτητών.

(iii) Την αναστολή όλων των εκκρεμουσών υποθέσεων που εξετάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ε.Κ.Κ.) για επιβολή προστίμων.

(iv) Την αναστολή όλων των διαδικασιών εκτέλεσης των αποφάσεων της Ε.Κ.Κ. για επιβολή προστίμων.

(v) Την αναστολή των ποινικών ανακρίσεων για την Οικονομία.

(vi) Την αναστολή της ποινικής υπόθεσης του 2015 εναντίον κ.κ. Μπουλούτα, Φόρου, Κουννή και Λυσάνδρου.

(vii) Την ακύρωση ή αναστολή εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης εναντίον των κ.κ. Μπουλούτα και Φόρου.

(viii) Την ακύρωση ή αναστολή εκτέλεσης των όρων που τέθηκαν από το Δικαστήριο στον κ. Κουννή.

(γ) Να διαταχθεί η Κύπρος, εναλλακτικά, όπως επιτρέψει στους κ.κ. Μπουλούτα, Φόρο και Κουννή να ταξιδεύουν και διακινούνται ελεύθερα και να εκπροσωπούνται στην ποινική υπόθεση του 2015 μέσω δικηγόρου και όχι αυτοπροσώπως.

Από τα παραπάνω αιτήματα το δικαστήριο απέρριψε τα πάντα και επιλήφθηκε μόνο του θέματος των δύο εκκρεμουσών ποινικών υποθέσεων. Δηλαδή, απέρριψε το αίτημα για αναστολή οποιωνδήποτε ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν, τονίζοντας ότι η Κύπρος, όπως όλα τα κράτη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να διερευνούν και να διώκουν πρόσωπα για ποινικά αδικήματα και ότι οι εκκρεμούσες ποινικές υποθέσεις εναντίον των συνεργατών του Βγενόπουλου, δεν έγιναν ούτε προς εκφοβισμό ούτε προς παρενόχλησή τους προς απόκτηση πλεονεκτήματος στη διαιτητική διαδικασία.

Αναφορικά, δε, με τα εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εναντίον των Μπουλούτα και Φόρου, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η έκδοσή τους δεν ήταν δυσανάλογη προς τις περιστάσεις ενέργεια, ούτε καταχρηστική, εφόσον η παρουσία των δύο κατηγορουμένων στο Δικαστήριο Λευκωσίας είναι υποχρεωτική. Μάλιστα το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά τους να μην παρασταθούν αυτοπροσώπως ως κατηγορούμενοι ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης και να εκπροσωπούνται μόνο από συνήγορο.

«Το Δικαστήριο», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία της Κύπρου «εξισορρόπησε από τη μια, την άσκηση από την Κυπριακή Δημοκρατία του κυρίαρχου δικαιώματός της να προχωρεί την ποινική δίωξη, και από την άλλη, την ανάγκη απρόσκοπτης παρουσίας και διαθεσιμότητας των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, αποφάσισε όπως συστήσει στη Κυπριακή Δημοκρατία: να αναστείλει την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των κ.κ. Μπουλούτα και Φόρου, και να απόσχει από τη λήψη μέτρων τα οποία θα εμπόδιζαν την ελευθερία διακίνησής τους και πρόσβασης σε δικηγόρο για σκοπούς της διαιτησίας».

«Περαιτέρω, και για τους ίδιους λόγους, το Δικαστήριο έκρινε ότι και στην περίπτωση των κ.κ. Α. Βγενόπουλου και Μάγειρα οι οποίοι θα είναι μάρτυρες ενώπιόν του, θα έπρεπε να αποφευχθεί η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τους», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία.

Επανενεργοποίηση των ενταλμάτων μετά το πέρας της διαδικασίας

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν στο koutipandoras.gr ότι η αναστολή των ενταλμάτων σύλληψης των διωκομένων συνεργατών του Βγενόπουλου, αποτελεί μια συνήθη δικονομική πρακτική. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι μετά την ολοκλήρωση της διαιτητικής διαδικασίας, η Κύπρος θα εκδώσει εκ νέου εντάλματα, ώστε να προχωρήσει στην εκδίκαση των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται τόσο οι Μπουλούτας και Φόρος, όσο και ο ίδιος ο Ανδρέας Βγενόπουλος.

Υπενθυμίζεται, αναφορικά με τη Διαιτησία, ότι ελλαδίτες επενδυτές έχουν προσφύγει στο Διεθνές Κέντρο Διευθέτησης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) διεκδικώντας από την Κύπρο αποζημιώσεις ύψους άνω των 1,2 δισ. ευρώ, ισχυριζόμενοι παραβίαση εκ μέρους της των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Συμφωνία μεταξύ εκείνης και της Ελλάδας, που υπεγράφη στις 30 Μαρτίου 1992 (BIΤ Treaty), σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάσταση στην οποία περιήλθε η Λαϊκή Τράπεζα.

Ερντογάν: Νευρίασε με ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου – «Μην κουνάς το κεφάλι σου» (video)

Καταγραφή 22

Ερντογάν: Νευρίασε με ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου – «Μην κουνάς το κεφάλι σου» (video)

Υποδείξεις σε Ισπανό δημοσιογράφο, μετά από ερώτηση του τελευταίου, έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ…

Κασσελάκης σε Πρετεντέρη: «Μη διαστρεβλώνετε τις δηλώσεις μου» – Η σπόντα στη Τζίμα για τον Μητσοτάκη (video)

profile player 960x540 16

Κασσελάκης σε Πρετεντέρη: «Μη διαστρεβλώνετε τις δηλώσεις μου» – Η σπόντα στη Τζίμα για τον Μητσοτάκη (video)

Έντονη διαφωνία με τον Γιάννη Πρετεντέρη είχε ο Στέφανος Κασσελάκης όταν ο δημοσιογράφος έκανε αναφορά…

Εφετείο Αθηνών: Δικαίωσε Πορτοσάλτε, Χιώτη και Παπαδόπουλο – Άκυρη η διαγραφή τους από την ΕΣΗΕΑ επειδή δεν έκαναν απεργία

image 4

Εφετείο Αθηνών: Δικαίωσε Πορτοσάλτε, Χιώτη και Παπαδόπουλο – Άκυρη η διαγραφή τους από την ΕΣΗΕΑ επειδή δεν έκαναν απεργία

Δικαιώθηκαν οι τρεις δημοσιογράφοι από το εφετείο Αθηνών