Aπευθείας αναθέσεις και ρουσφέτια στην Υγεία καταγγέλλει ο Παύλος Πολάκης (video)

Σφοδρή επίθεση στον υφυπουργό Υγείας εξαπέλυσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ο κ. Πολάκης κατήγγειλε πως με άρθρο 31 που συζητείται σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και αφορά τις κυρώσεις των ΠΝΠ για τον κορονοϊό, η κυβέρνηση κάνει μια σκανδαλώδη προσπάθεια να καθαρίσει τις πρακτικές του κ. Καρβέλη, του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ.

NewsRoom 25/05/2020 | 17:43

Συγκεκριμένα, με μια απαράδεκτη διάταξη του άρθρου 31 το Υπουργείο Υγείας καταργεί τον έλεγχο στο Εκλεκτικό Συνέδριο, μιας δαπάνης της οποίας το ύψος φτάνει τις 500 χιλιάδες ευρώ. Αναρωτήθηκε ο κ Πολάκης:

«Γιατί δεν το κάνουν άλλα Υπουργεία αυτό; Το ΥΠΕΣ δεν προχώρησε σε αγορές μέσων ατομικής προστασίας; Εκεί γιατί δεν το εξαιρούν και το εξαιρείτε εσείς»;

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε: «Καταλαβαίνετε τι νομοθετείτε; Ότι έαν κάποιος που του κάναμε απευθείας ανάθεση, μόνο αυτός μπορεί να μας τα φέρει σε 10 μέρες. Αν δε μας τα φέρει, δεν τρέχει τίποτα, μπορεί να τα φέρει αργότερα. Μπορεί να τα φέρει και τώρα – που θα τα πάρει σε πολύ χαμηλότερη τιμή- και θα τα πληρωθεί με τις σκανδαλώδεις τιμές που είχατε βάλει»!

Ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε ευθέως σε κάλυψη από την κυβέρνηση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ:

«Σας καλώ να αποσύρεται τη διάταξη ή να το επιβάλλετε σε όλα τα Υπουργεία. Ουσιαστικά δίνετε νομική κάλυψη στον κ. Καρβέλη! Το γεγονός πως παρήγγειλε στολές υψηλής προστασίας με 18 ευρώ (ενώ στην 1η ΥΠΕ με 8 ευρώ) και έλεγε πως θα τις φέρει μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, δε τις έφερε, του δώσατε παράταση και τώρα νομιμοποιείται να μην τα έχει φέρει ακόμα και τώρα! Αυτό είναι βάζω πλάτη στο πλυντήριο»!

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας συνέχισε και στο θέμα των προσωρινών μετακινήσεων των γιατρών που με το άρθρο 33 μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους. «Kαι δε μου λέτε κ. Κοντοζαμάνη», τόνισε ο κ. Πολάκης, «γιατί τον κ. Καλοφωλιά που είχε μετακινηθεί στην Καλαμάτα από την Κυπαρισσία, ενώ υπήρχαν γιατροί στην Κυπαρισσία, τώρα τον ξαναγυρνάτε πίσω; Μήπως για να γίνει διευθύντρια κάποια συγγενής του κ. Χρυσομάλλη; […] θα ανταμείψουμε όλους τους ανθρώπους που προσφέρουν και δε θα κάνουμε ρουσφετάκια»!

Από αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 31 Με την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται της υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 οι δαπάνες που διενεργήθηκαν εκ μέρους των επιμέρους Δ.Υ.Πε. για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), μόνο κατά το σκέλος των παραδοθεισών ποσοτήτων μέχρι και την 30η.4.2020.

από σ/ν για την κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 31

Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52).

(Το άρθρο 35 του ν. 4129/2013 προβλέπει τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων πριν τη σύναψή τους σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα εκεί προβλεπόμενα χρηματικά όρια)

Πηγή: documentonews.gr