«Απαιτούνται στοχευμένα μέτρα προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης»

Τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη σχολιάζει η ΓΣΕΕ, ενώ τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης 

Σε δήλωση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση προχώρησε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.

«Για τη ΓΣΕΕ, η πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση και τη λιτότητα πρέπει να γίνει με πολιτικές που να έχουν στο επίκεντρό τους τον εργαζόμενο άνθρωπο, την αύξηση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης και των εισοδημάτων και την ενίσχυση της προστασίας των εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο μόνος βιώσιμος και δίκαιος τρόπος εξόδου της χώρας από την κρίση και επανόδου της σε τροχιά σταθερής ανάκαμψης.

Η συνέχιση των πολιτικών που διατηρούν το θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές απαξίωσης της εργασίας και της συλλογικής εκπροσώπησης και, συνακόλουθα, υπονόμευσης των εργατικών δικαιωμάτων, συλλογικών και ατομικών, κατακρημνίζοντας το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, είναι καταδικασμένη να συνεχίσει να παράγει οικονομική και κοινωνική ανισότητα και κρίση, δημιουργώντας εκ νέου αδιέξοδα στην οικονομία και την κοινωνία» υποστηρίζει η Συνομοσπονδία.

Παράλληλα, επισημαίνει: «Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή στο νόμο και την πράξη του περιβάλλοντος εργασιακής απορρύθμισης, που επιβλήθηκε από τα διαδοχικά μνημόνια και τα νεοφιλελεύθερα μέτρα πολιτικής, που ευνόησαν την εργοδοτική αυθαιρεσία και συντόνισαν την επίθεση στα συλλογικά εργατικά δικαιώματα και μέσα, οδηγώντας στην κατεδάφιση των μισθών, στις απολύσεις, στην επισφαλή και αδήλωτη εργασία, στην εργασιακή ομηρία, στην ανεργία, στη φτωχοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό του κόσμου της μισθωτής εργασίας.

Η σωστή αντίληψη και ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης στην Ελλάδα ως απαραίτητη βάση λήψης των κατάλληλων μέτρων πολιτικής, οφείλει να μην στηρίζεται μόνο σε οικονομοτεχνικούς δείκτες, εφόσον υπάρχει ειλικρινής βούληση προόδου με όρους δικαιοσύνης, ισότητας και διάρκειας. Η ΓΣΕΕ ήταν και είναι σε θέση να δώσει πλήρη και επίκαιρη γνώση της αδυσώπητης καθημερινότητας ως προς το είδος και την έκταση των εργατικών προβλημάτων σε όλη την επικράτεια μέσα από τις καταγγελίες και τα στοιχεία δράσης των 148 Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων μελών της (79 Εργατικά Κέντρα και 69 Ομοσπονδίες) και των σωματείων μελών τους, αλλά και των δομών της Συνομοσπονδίας για την πληροφόρηση, συμβουλευτική και στήριξη των εργαζομένων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, Δίκτυο Συμβουλευτικής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)».

Η ΓΣΕΕ αναφέρει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης σε βάρος των εργαζομένων, των ανέργων, των υποψηφίων προς εργασία, σε όλη την ελληνική επικράτεια απαιτεί τη λήψη των στοχευμένων μέτρων, που διεκδικεί η Συνομοσπονδία, στη βάση των παρακάτω πυλώνων:

«1. Σταθερή και πλήρης εργασία για όλους χωρίς διακρίσεις, σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις, προστασία επαγγελματικών ειδικοτήτων και σύνδεση με επαγγελματικά δικαιώματα, εργασία με υγεία και ασφάλεια.

2. 751 ευρώ κατώτατο μισθό. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και για τη ρύθμιση του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινωνικών εταίρων, αποκατάσταση του συνόλου του περιεχομένου και της καθολικής δέσμευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και σεβασμός των αποτελεσμάτων της.

3. Δίκαιο, βιώσιμο και καθολικό δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

4. Σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών, της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και της άσκησης των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων. Εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

5. Αποτελεσματική πρόσβαση σε ταχείες διαδικασίες επίλυσης των εργατικών διαφορών είτε διοικητικές (ελεγκτικοί μηχανισμοί) είτε δικαστικές. Ανεξαρτησία, ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ–ΕΦΚΑ.

6. Θεσμοθέτηση σε διαρκή βάση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος είχε καταργηθεί σε βάρος της προώθησης των εργατικών θέσεων και διεκδικήσεων».

Η ΓΣΕΕ σημειώνει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα εκ νέου όλα τα επιμέρους μέτρα που προτείνει για την υλοποίηση των βασικών αιτημάτων της.

«Τονίζουμε ότι παράλληλα με τις συνδικαλιστικές μας παρεμβάσεις, έχουμε στο νομικό μας οπλοστάσιο τα αποτελέσματα στρατηγικών νομικών ενεργειών τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως την απόφαση 2307/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία του ΟΜΕΔ, τις αποφάσεις και συστάσεις όλων των ελεγκτικών οργάνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ύστερα από εξέταση καταγγελιών της ΓΣΕΕ (Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, Επιτροπή Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Εργασίας, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή Συμβάσεων και Συστάσεων), καθώς και την κρίσιμη Απόφαση του 2017 επί της Συλλογικής Προσφυγής της Συνομοσπονδίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία διαπιστώνεται ο παράνομος χαρακτήρας σειράς μνημονιακών μέτρων, στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Το βασικό πλαίσιο αιτημάτων των εργαζομένων όλης της χώρας για την άμεση αποκατάσταση με πληρότητα του προστατευτικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ατομικών και συλλογικών, αποτελεί την απαιτούμενη αφετηρία για την ανάκαμψη όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια, συνέχεια και συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, έναν εθνικό οικονομικό σχεδιασμό τεχνολογικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, ο οποίος ζητάμε να στηρίζεται υποχρεωτικά σε κοινωνικούς στόχους και ρήτρες κοινωνικής προστασίας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες, αποκρούοντας με συλλογικές δράσεις και μέσα τις παρεμβάσεις στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων» υπογραμμίζει η ΓΣΕΕ.

Συνεχίζει τα κόλπα ο Περδικάρης του ΑΠΕ – Με αγωγές απειλεί η ΕΣΤΙΑ αν δεν ακολουθήσει τη δεοντολογία

Συνεχίζει τα κόλπα ο Περδικάρης του ΑΠΕ – Με αγωγές απειλεί η ΕΣΤΙΑ αν δεν ακολουθήσει τη δεοντολογία

Κοττάκης: «Το επίσημο Δίκτυο ενημέρωσης της χώρας να προσπαθεί να δημιουργήσει ζήτημα με τις εφημερίδες…

Κυνική ομολογία από Καππάτο: Έχω συμμετάσχει σε πέντε δίκες εκπροσωπώντας τράπεζες εναντίον πολιτών (video)

Κυνική ομολογία από Καππάτο: Έχω συμμετάσχει σε πέντε δίκες εκπροσωπώντας τράπεζες εναντίον πολιτών (video)

O βουλευτής της ΝΔ μάλιστα αποκάλυψε πως σε μια περίπτωση είχε «απέναντί» του μια γυναίκα…

«Αίσιος ο δεξιός, απαίσιος ο αριστερός» – Τάδε έφη, Άδωνις…επικαλούμενος λεξικά και αρχαίους οιωνούς (!) (Video)

«Αίσιος ο δεξιός, απαίσιος ο αριστερός» – Τάδε έφη, Άδωνις…επικαλούμενος λεξικά και αρχαίους οιωνούς (!) (Video)

Σε νέα -φρέσκια- ανάλυση των επιθέτων «δεξιός» και «αριστερός» επιδόθηκε ο Αδωνις επικαλούμενος…λεξικά και οιωνούς…

Βόλος: Μητέρα κρατούσε σε «ομηρία» τα παιδιά της μακριά από τον πατέρα – Κατάφεραν να αποδράσουν

Βόλος: Μητέρα κρατούσε σε «ομηρία» τα παιδιά της μακριά από τον πατέρα – Κατάφεραν να αποδράσουν

Η 40χρονη κράτησε παράνομα τα παιδιά 9 μήνες σπίτι της, χωρίς να την ενδιαφέρει που…

«Ζούμε σκληρές εποχές, τα παιδιά είναι τόσο σκληρά» – Καθαρίστριες δέχονται μπούλινγκ από μαθητές σε σχολεία (Video)

«Ζούμε σκληρές εποχές, τα παιδιά είναι τόσο σκληρά» – Καθαρίστριες δέχονται μπούλινγκ από μαθητές σε σχολεία (Video)

«Το σχολείο πλέον δεν εκπαιδεύει τα παιδιά στη συμπεριφορά» - Οργή και πολλά ερωτήματα γεννά…