Αντίθετο το Ελεγκτικό Συνέδριο στις περικοπές των συντάξεων το 2019

Κατά των νέων περικοπών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις τάσσεται το Ελεγκτικό Συνέδριο σε γνωμοδότησή του.

NewsRoom 10/05/2017 | 15:19

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει στη γνωμοδότησή του πως οι περικοπές συντάξεων κατά 18% από το έτος 2019 αντίκεινται στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Οι περικοπές συμφωνήθηκαν μεταξύ των Ευρωπαίων δανειστών και της κυβέρνησης για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και εντάσσονται στο νέο ασφαλιστικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Να σημειωθεί πως η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα παρά μόνο γνωμοδοτικό και ως εκ τούτου δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές επί του νομοσχεδίου, το οποίο ενδεχομένως να ψηφιστεί στη Βουλή ως έχει.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν ακόμη πως κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για ένα νομοσχέδιο για το οποίο δεν υπάρχει σχετική αναλογιστική μελέτη, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.