"Άνοιξε" η εφαρμογή για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

cover
NewsRoom 24/11/2014 | 23:17

Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε 100 δόσεις (εφόσον τα χρέη δεν ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ) ή σε έως και 72 δόσεις (εφόσον χρωστούν περισσότερα από 15.000 ευρώ).

Όπως αναφέρεται στο κείμενο οδηγιών της εφαρμογής:

- Η υποβολή της αίτησης γίνεται για ανοικτές ατομικές οφειλές όπως είναι καταχωρημένες στο TAXIS. Κατ’ εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη ή πρόκειται για οφειλές από συνυποχρέωση ή/και συνυπευθυνότητα η υποβολή της αίτησης διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.
- Η καταβολή της πρώτης δόσης λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
- Εάν δεν καταβάλλετε την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλλετε νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσετε τις οφειλές σας.
- Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης με την χρήση μοναδικού κωδικού (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής - ΤΡΟ).

- Η καταβολή της οφειλής δύναται να διενεργείται και μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Για την πραγματοποίηση της πάγιας εντολής θα πρέπει να απευθυνθείτε στους Φορείς Είσπραξης.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς του κωδικούς του κάθε φορολογούμενου στον λογαριασμό του στο TaxisNet, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). 

Στην ενότητα «εφαρμογές taxisnet» ο υπόχρεος επιλέγει «αίτηση ρύθμισης οφειλών με απαλλαγή προσαυξήσεων 2014».  Αυτόματα, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή η «Υποβολή Αίτησης» και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Υποβολή νέας» ανοίγει η καρτέλα με τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εντάσσονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση.  

Στη συνέχεια ο φορολογούμενος βλέπει ποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν εντάσσονται στη ρύθμιση, για τις οποίες απαιτείται ο φορολογούμενος είτε να τις έχει πληρώσει πρώτα, είτε να προβεί σε υποβολή αίτησης για ένταξη στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα «έχετε ληξιπρόθεσμες ατομικές οφειλές οι οποίες δεν εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση. Προκειμένου να τηρηθεί η ρύθμιση την οποία αιτήστε, θα πρέπει να τακτοποιήσετε αυτές τις εκκρεμότητές σας».