Συναγερμός, καταφύγια και συσκότιση: Το σχέδιο της Περ. Αν. Μακεδονίας σε περίπτωση πολέμου στην Ελλάδα

Πώς ηχούν οι σειρήνες, ποια είναι τα είδη των καταφυγίων, πώς επιτυγχάνεται η γενική συσκότιση και πώς θα μπορεί να οργανώσει μια οικογένεια την αυτοπροστασία της

corridor ga43c037b9 1920

Αναλυτική είναι η ενημέρωση που μπορούν να λάβουν οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίπτωση ένοπλης επίθεσης άλλου κράτους σε ελληνικό έδαφος προκειμένου να προστατευτούν.

Σε ειδική κατηγορία που αφορά την Πολιτική Άμυνα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα προστατευτούν οι πολίτες, τα σήματα έναρξης και λήξης συναγερμού, αλλά και τα διαφορετικά είδη καταφυγίων για τους πολίτες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στις μεθόδους και την αναγκαιότητα της γενικής συσκότισης, αλλά και τους τρόπους αυτοπροστασίας που οφείλει να εφαρμόσει κάθε νοικοκυριό. Τα καταφύγια αν και αναλύονται στα διαφορετικά τους είδη, δεν αποκαλύπτονται ως προς τους συγκεκριμένους χώρους που θα λειτουργήσουν ως τέτοια για προφανείς λόγους απορρήτου, ωστόσο, δίνονται ξεκάθαρες οδηγίες για την αναγνώρισή τους.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ύστερα από εκτενή έρευνα στο διαδίκτυο, καμία άλλη περιφερειακή ενότητα, ή κρατική δομή δεν προσφέρει τόσο αναλυτικές πληροφορίες για την αντίδραση των πολιτών σε περίπτωση πολέμου. Ίσως, υπό το φως των νέων τραγικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, της έμμεσης εμπλοκής της Ελλάδας στην κρίση με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, αλλά και με δεδομένη την αναθεωρητική τάση της Τουρκίας, θα έπρεπε να υπάρξει συντονισμένη ενημέρωση του πληθυσμού για την απευκτέα περίπτωση εμπλοκής της χώρας σε πόλεμο.

Αποσπάσματα από την ενημέρωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Συναγερμός σε περίπτωση εχθρικής αεροπορικής προσβολής

Τα ραντάρ της Αεροπορίας μας, ελέγχουν νύχτα και μέρα τους ουρανούς μας.Σε περίπτωση κινδύνου από εχθρική επίθεση, η Πολιτική Άμυνα θα σε ειδοποιήσει έγκαιρα να λάβεις τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης σου, δίνοντας με τις σειρήνες το ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.

Πως θα μεταδοθούν τα σήματα έναρξης και λήξης του συναγερμού:

Με τις Σειρήνες

Έναρξη:
Θα ηχήσουν επί ένα λεπτό της ώρας και ο ήχος τους θα κυμαίνεται σε ένταση.
Λήξη:
Με ένα συνεχόμενο ήχο σταθερής έντασης.

Με τις καμπάνες των εκκλησιών

Έναρξη:
Θα κτυπούν για δύο λεπτά συνέχεια με πολύ γρήγορο ρυθμό και οι κωδωνοκρουσίες θα είναι σύντομες.
Λήξη:
Με κωδωνοκρουσίες σε αργό ρυθμό συνολικής διάρκειας δύο λεπτών.

Με το ραδιόφωνο – τηλεόραση

Έναρξη:
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (θα επαναλαμβάνεται κάθε δύο λεπτά, τρεις συνολικά φορές για κάθε συναγερμό)
Λήξη:
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (θα επαναλαμβάνεται κάθε δύο λεπτά, τρείς συνολικά φορές για κάθε συναγερμό)

Καταφύγια:

Τα καταφύγια και τα ορύγματα προσφέρουν την ασφαλέστερη προστασία στον άμαχο πληθυσμό από τις εχθρικές προσβολές.

Από πειράματα που έγιναν, διαπιστώθηκε πως ένα άτομο που βρίσκεται την ώρα του βομβαρδισμού στο σπίτι του είναι τρεις φορές ασφαλέστερο από ένα άτομο που είναι ακάλυπτο στο δρόμο. Ενώ ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε καταφύγιο είναι πέντε φορές ασφαλέστερο από αυτό που βρίσκεται στο σπίτι και δεκαπέντε φορές ασφαλέστερο από ένα άλλο που βρίσκεται ακάλυπτο στο δρόμο.
 
ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

Α. Δημόσια – Δημοτικά: Κατασκευάζονται από το Δημόσιο ή τους Δήμους και τις Κοινότητες, για την προστασία του πληθυσμού ή του προσωπικού των Δημόσιων υπηρεσιών.

Β. Ιδιωτικά: Κατασκευάζονται από ιδιώτες ή επιχειρήσεις για δική τους χρήση ή είναι ιδιωτικά υπόγεια κτιρίων, τα οποία έχουν κατάλληλες προδιαγραφές και έχουν εντοπιστεί από καιρού ειρήνης για χρήση σε έκτακτες καταστάσεις από συγκεκριμένο αριθμό περιοίκων.

Γ. Ορύγματα (χαρακώματα): Είναι και αυτά ένα είδος καταφυγίων. Κατασκευάζονται σε ελεύθερους χώρους και μακριά από οικοδομές. Μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα με μικρή δαπάνη και παρέχουν ικανοποιητική προστασία

Συσκότιση:

Η συσκότιση είναι ένα από τα βασικότερα μέτρα προστασίας του αμάχου πληθυσμού σε περίπτωση αεροπορικής επίθεσης.

Η αποτελεσματικότερη συσκότιση λιγοστεύει πολύ τις δυνατότητες του εχθρού να χτυπά στόχους τη νύχτα. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς και ολόκληρη η περιοχή μας να γίνει στόχος του εχθρού.

Συσκότιση Ασφάλειας

Η Συσκότιση Ασφαλείας περιλαμβάνει

α. Την απόκρυψη του εξωτερικού φωτισμού γενικά, δηλαδή του φωτισμού στους δρόμους, στα οχήματα, στις φωτεινές διαφημίσεις κλπ.
β. Τον περιορισμό και την κάλυψη του εσωτερικού φωτισμού, δηλαδή του φωτισμού μέσα στα σπίτια, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια κλπ.

Συσκότιση Συναγερμού

Εφαρμόζεται ύστερα από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Περιλαμβάνει το σβήσιμο όλου του εξωτερικού και εσωτερικού φωτισμού.

Αν χρειαστεί να διατηρήσουμε μερικά εσωτερικά φώτα αναμμένα λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα συσκότισης ώστε να μη φαίνεται από έξω κανένα φως.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ

Η συσκότιση είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες και υπεύθυνοι γι αυτήν είναι:

Οι ένοικοι των σπιτιών για την κατοικία τους
Οι καταστηματάρχες για τα καταστήματα τους
Οι εταιρίες, επιχειρήσεις, οργανισμοί ή κάθε άλλο άτομο, για τις εγκαταστάσεις τους για τις φωτεινές επιγραφές τους
Οι οδηγοί οχημάτων για τα οχήματα τους
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Δήμοι και οι Κοινότητες για τα καταστήματα των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο εξωτερικό φωτισμό, οδικό κλπ

Κάθε υπεύθυνος συσκότισης πρέπει από τώρα να έχει βρει και να τηρεί σε καλή κατάσταση τα αναγκαία υλικά και μέσα για τη συσκότιση.

Τέτοια μέσα είναι:

Χοντρά υφάσματα σκούρου χρώματος, αδιαπέραστα από το φώς. (κουβέρτες, χοντρές κουρτίνες κλπ)
Χαρτόνια χοντρά ή χοντρό χαρτί αδιαπέραστο στο φώς
Χρώματα κατάλληλα
Υλικά κάθε είδους, ξύλα, μέταλλα κλπ
Λαμπτήρες μικρής έντασης σκούρου χρώματος

Αυτοπροστασία

Λέγοντας αυτοπροστασία, εννοούμε την ικανότητα κάθε πολίτη να βοηθήσει τον εαυτό του σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η βοήθεια αυτή είναι το σπουδαιότερο και βασικότερο μέτρο της Πολιτικής Άμυνας. Οφείλει, λοιπόν, κάθε άτομο να γνωρίζει πως θα βοηθήσει τον εαυτό του, την οικογένεια του και το γείτονα του, όταν βομβαρδιστεί η περιοχή που μένει.
 
Οργάνωση αυτοπροστασίας

Για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας πρέπει να οργανώσουμε την αυτοπροστασία και να κάνουμε ορισμένες προετοιμασίες που δεν μπορούν να γίνουν την τελευταία στιγμή. Για τον σκοπό αυτό οργανώνεται η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ αυτοπροστασία. Την οικογενειακή οργανώνουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας και την οικογένεια μας.

Υλικά και μέσα αυτοπροστασίας

Λαστιχένιες ή πλαστικές ενδυμασίες, λαστιχένια γάντια και παπούτσια και ατομική προσωπίδα.
Φάρμακα και υγειονομικό υλικό.
Μέσα για την απολύμανση.
Μέσα για την κατάσβεση πυρκαγιών.
Μέσα για την συσκότιση.
Εφόδια για τη συντήρηση (τρόφιμα, νερό, φωτισμός).
Ραδιόφωνο- τηλεόραση.

* Φωτογραφία αρχείου κοινής λήψης

«Αρπάχτηκαν» Τζίμα και Πρετεντέρης: Η διαφωνία για την Ασημακοπούλου και… τη «δουλειά» της αντιπολίτευσης (video)

Τζίμα Πρετεντέρης

«Αρπάχτηκαν» Τζίμα και Πρετεντέρης: Η διαφωνία για την Ασημακοπούλου και… τη «δουλειά» της αντιπολίτευσης (video)

Ένταση υπήρξε μεταξύ της Ράνιας Τζίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη με αφορμή την υπόθεση της…

Επεισόδιο Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου: «Για τα παιδιά που δολοφόνησες λες; Θα σου γ@@@ ό,τι έχεις και δεν έχεις» (Video)

manos daskalakis roula pispirigkou

Επεισόδιο Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου: «Για τα παιδιά που δολοφόνησες λες; Θα σου γ@@@ ό,τι έχεις και δεν έχεις» (Video)

Με τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης της πολύκροτης δίκης σημειώθηκε λεκτικό επεισόδιο μεταξύ του Μάνου…

Δήμος Αλμυρού: Απαγόρευσε στους κατοίκους… να ταΐζουν τα αδέσποτα – Οι παραβάτες θα τιμωρούνται (!)

σκυλια

Δήμος Αλμυρού: Απαγόρευσε στους κατοίκους… να ταΐζουν τα αδέσποτα – Οι παραβάτες θα τιμωρούνται (!)

Δημιουργεί απορίες ως προς τις προεκτάσεις που θα επιφέρει μια τέτοια απαγόρευση, αλλά και ως…