Αναφορά στην Κομισιόν για το κράτος δικαίου κατέθεσαν στην Ελλάδα ανεξάρτητες οργανώσεις

«Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην Ελλάδα μια ανησυχητικά συστηματική δημοκρατική οπισθοδρόμηση - η οποία έχει καταγραφεί και σε μια σειρά πρόσφατων εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

AP21308434980072

Στον απόηχο της προειδοποιητικής επιστολής-«κόλαφο» της Κομισιόν προς την Ελλάδα (καθώς και Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία) για την αποτυχία της χώρας να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, ανεξάρτητες οργανώσεις κατέθεσαν στην ΕΕ τη δική τους αναφορά για «Σταθερή η οπισθοδρόμηση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα».

Η Κοινωνία των Πολιτών συνυποβάλλει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη φετινή έκθεσή της για το Κράτος Δικαίου (2023)

Ειδικότερα, υποβάλλοντας σχετική αναφορά στην Κομισιόν, οι ανεξάρτητες οργανώσεις Vouliwatch, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR), Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), HIAS Ελλάδας, Generation 2.0 και Reporters United, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την προβληματική προσέγγιση της Ελλάδας σε θέματα Κράτους Δικαίου.

«Στο πλαίσιο των έντονων ανησυχιών μας σχετικά με τη συστηματικά προβληματική προσέγγιση της Πολιτείας σε ό,τι αφορά βασικές πτυχές του Κράτους Δικαίου, της Δημοκρατίας και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και συγκεντρώσαμε χαρακτηριστικά περιστατικά παραβίασης του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα για το έτος 2022», εξηγούν στην ανακοίνωσή τους.

«Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην Ελλάδα μια ανησυχητικά συστηματική δημοκρατική οπισθοδρόμηση – η οποία έχει καταγραφεί και σε μια σειρά πρόσφατων εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις θεμελιακές αξίες του πολιτεύματός μας αλλά και τις αρχές που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζουν οι οργανώσεις.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της κοινής αναφοράς

«Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύουμε περιπτώσεις και θέτουμε υπ’όψιν της Επιτροπής, αναφορές σχετικά με την (μη) τήρηση από την Ελλάδα των αρχών του ΚΔ στους τομείς της

Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα αναδεικνύουμε περιπτώσεις και θέτουμε υπ’όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορές σχετικά με την (μη) τήρηση από την Ελλάδα των αρχών του Κράτους Δικαίου στους τομείς

– της Δικαιοσύνης – ζητήματα ανεξαρτησίας, ποιότητας και ταχύτητας απονομής της Δικαιοσύνης,

– της (μη) Καταπολέμησης της Διαφθοράς – πρόληψη, διαφάνεια και λογοδοσία στο πολιτικό χρήμα, ελεγκτικά όργανα, δημόσιες συμβάσεις & απευθείας αναθέσεις, ελλιπής προστασία whistleblowers κοκ,

– της Ελευθερίας του Τύπου – υποθέσεις κυβερνητικής ή πολιτικής παρέμβασης στα ΜΜΕ, διαφάνεια και ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, (α)διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση, έλλειψη πλουραλισμού στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκφοβισμός δημοσιογράφων – μέσω αστυνομικών επιθέσεων ή νομικών αγωγών (SLAPPs), παρακολούθηση δημοσιογράφων (Κουκάκης),

– της Καλής Νομοθέτησης – μη νόμιμος περιορισμός διαβούλευσης, κατάχρηση πολυνομοσχεδίων και άσχετων και εκπρόθεσμων τροπολογιών, παράλειψη έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, διακριτική μεταχείριση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 – καραντίνα & πρόστιμα – κατά των προσφύγων -,

– της ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Αρχών – περιορισμός πόρων και αρμοδιοτήτων των διαμεσολαβητών και των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων, αμφισβήτηση της συνταγματικής εντολής και σοβαρήέλλειψη αποτελεσματικότητας ερευνών κρίσιμων, εθνικών ζητημάτων όπως η διερεύνηση της χρήσης παράνομου λογισμικού κατασκοπείας ή παράνομων επαναπροωθήσεων (push backs-

– της (μη) θεσμικής υποστήριξης της Κοινωνίας των Πολιτών -αυθαίρετες και δυσανάλογες απαιτήσεις εγγραφής για ΜΚΟ που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες, εχθρικό μιντιακό αφήγημα και ενοχοποίηση / ποινικοποίηση των ΜΚΟ και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – και, τέλος,

– της σταδιακής υπονόμευσης της κουλτούρας του Κράτους Δικαίου -μέσω της άμεσης ή έμμεσης απαξίωσης των διεθνών θεσμών και των θεσμών της ΕΕ και της συσκότισης των ερευνητικών οργάνων.

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις πιο «χτυπητές» περιπτώσεις που εκφράζουν τις βαθύτατες παθογένειες του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα και αποτελούν, ταυτόχρονα, σοβαρή απειλή της λειτουργίας του και του δημοκρατικού κεκτημένο της χώρας μας: οι χειρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα της διασφάλισης του απαραβίαστου του απορρήτου των επικοινωνιών (Predator) και την παρακολούθηση δημοσιογράφων (#Κουκάκης #ΕΥΠ), πολιτικών προσώπων (#Ανδρουλάκης), τη μη διερεύνηση της υπόθεσης από την εκτελεστική εξουσία και την κατάφωρη παρεμπόδιση της έρευνας από την ΑΔΑΕ (ανεξάρτητη αρχή), η εξαφάνιση ατόμων που ζητούν άσυλο με παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων (push backs) και η στοχοποίηση ΜΚΟ και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πρωτοφανής μη συμμόρφωση με τα ασφαλιστικά μέτρα που υποδεικνύει το ΕΔΔΑ ιδίως όσον αφορά τη βοήθεια και τη διάσωση πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται σε κίνδυνο σε παραμεθόριες περιοχές, οι ανεπίτρεπτοι περιορισμοί στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και η αναποτελεσματικότητα της επανεξέτασης της κράτησης μεταναστών, οι εκτεταμένες δικαστικές διώξεις που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο οι δημοσιογράφοι (και μέσω υποθέσεων SLAPP), ζητήματα με την υποβολή και τον (μη) έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και η μεθοδευμένη αδιαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων, η περιορισμένη προστασία των whistleblowers, οι περιπτώσεις παράνομης αστυνομικής βίας, η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ και η αδιαφορία για τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ή αρμόδιων διαμεσολαβητών και ελεγκτικών οργάνων, η εκτεταμένη χρήση απευθείας αναθέσεων και η έλλειψη διαφάνειας στην κρατική διαφήμιση (Υπόθεση Λίστας Πέτσα και ο σκιώδης ρόλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας) αλλά και η κακονομία και η αλόγιστη ένθεση τροπολογιών της τελευταίας στιγμής και άσχετων τροπολογιών σε (πολυ)νομοσχέδια που ψηφίζονται στη Βουλή.

Σας προσκαλούμε να μελετήσετε τις παρακάτω αναλυτικές αναφορές και να μοιραστείτε την πρωτοβουλία μας καθώς οφείλουμε συλλογικά να υπερασπιστούμε τις αξίες του Κράτους Δικαίου και να αντισταθούμε στην καταπάτησή τους, προτού η εμπιστοσύνη των πολιτών πληγεί ανεπανόρθωτα με βαρύτατες συνέπειες για τις ευρωπαΪκές αξίες και τη Δημοκρατία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (στα αγγλικά) πατώντας ΕΔΩ.

 

Κομισιόν: Καλεί την Ελλάδα να ενσωματώσει την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο

Η δε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πορτογαλία, είναι δηλωτική της έκρυθμης κατάστασης σε ό,τι αφορά την ελληνική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.

Η διασφάλιση της πλήρους τήρησης της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την εν λόγω νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα και τα άλλα τρία κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας και, πλέον, έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την οδηγία για την αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν μετέφερε με πλήρως σύμμορφο τρόπο στο εθνικό της δίκαιο, το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας.

Η διασφάλιση της πλήρους τήρησης της εν λόγω οδηγίας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση, αφενός, ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και, αφετέρου, ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν πρόσβαση στο ελάχιστο επίπεδο παροχών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα, καθώς και η Πορτογαλία και η Φινλανδία έχουν μεταφέρει ή εφαρμόσει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας και, πλέον, έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και άλλων 21 κρατών-μελών, γιατί δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τον κανονισμό για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Ο κανονισμός αυτός έχει θεμελιώδη σημασία για την πρόληψη της κατάχρησης του διαδικτύου από τρομοκράτες με σκοπό τη διάδοση της ιδεολογίας τους, τον εκφοβισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση πολιτών διαδικτυακά. Ο κανονισμός παρέχει νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας από την παραλαβή εντολής αφαίρεσης που εκδίδεται από αρμόδια εθνική αρχή και υποχρεώνει τις εταιρείες να λαμβάνουν ειδικά μέτρα όταν οι πλατφόρμες τους εκτίθενται σε τέτοιο περιεχόμενο.

Ταυτόχρονα, θεσπίζει αυστηρές διασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Ο κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Ιουνίου 2022. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη θεσπίσει το σύνολο των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται σ’ αυτόν. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Δέσποινα Βανδή: «Βγήκαμε με προστασία από την Τουρκία» – Η αποκάλυψη συνεργάτιδας της τραγουδίστριας

5615357

Δέσποινα Βανδή: «Βγήκαμε με προστασία από την Τουρκία» – Η αποκάλυψη συνεργάτιδας της τραγουδίστριας

Ντόρο έχει προκαλέσει η απόφαση της Δέσποινας Βανδή να ακυρώσει συναυλία της στην Τουρκία

Καιρός: Ο καύσωνας ήρθε για να μείνει – Οι περιοχές που θα “καούν” και η προειδοποίηση του Αρναούτογλου (Video)

6271764 640x426 1

Καιρός: Ο καύσωνας ήρθε για να μείνει – Οι περιοχές που θα “καούν” και η προειδοποίηση του Αρναούτογλου (Video)

Δείτε τη μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα έως και τις 25/7 με μια μόνο ματιά.