Ακόμη μία παρανομία για τον πρωθυπουργό

Το Documento φέρνει στη δημοσιότητα νέα στοιχεία. Στοιχεία που δείχνουν ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος παραμένει παράνομο ακόμη και σήμερα.

5318668 3

Την απέλπιδα προσπάθεια να σπάσει την αφωνία του πρωθυπουργού αναφορικά µε την αποκάλυψη ότι καταθέτει ψευδές πόθεν έσχες από το 2016 θα επιχειρήσει σήµερα το Documento φέρνοντας στη δηµοσιότητα νέα στοιχεία. Στοιχεία που δείχνουν ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος παραµένει παράνοµο ακόµη και σήµερα.

Βέβαια, πρόκειται για ένα εγχείρηµα που φαντάζει δύσκολο, αφού η σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη την τελευταία εβδοµάδα φαίνεται πως αποτελεί απόδειξη ενοχής. Εκτός αν ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα το µεµπτό στο ότι ο ίδιος µε τη σύζυγό του δήλωναν ψευδώς στο πόθεν έσχες τα τελευταία τέσσερα χρόνια ότι οι µετοχές που κατείχε η Μαρέβα Γκραµπόφσκι στη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures µεταβιβάστηκαν δωρεάν. Ή αν πάλι ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι δεν οφείλει βάσει του θεσµικού του ρόλου να δώσει απαντήσεις στο γιατί οι επίµαχες µετοχές µεταβιβάστηκαν τελικά στα τέλη του 2020 σε άλλη ελληνική εταιρεία, η οποία επίσης ανήκει στη σύζυγό του.

∆εν πρόκειται άλλωστε για µια απλή… αµέλεια, αλλά για µια συνειδητή προσπάθεια του πρωθυπουργικού ζεύγους να αποκρύψει τη γαλλική εταιρεία, αφού ο ελληνικός νόµος απαγορεύει από το 2016 τη συµµετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ολα αυτά όµως δεν φαίνεται να συγκινούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος παραµένει σιωπηλός. Το ερώτηµα είναι αν ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια τακτική µετά και τις σηµερινές αποκαλύψεις του Documento ότι η Μαρέβα Γκραµπόφσκι παραµένει, µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, στη διοίκηση της γαλλικής εταιρείας SCI Personal Ventures.

Παραµένει διαχειρίστρια

Σύµφωνα µε απόσπασµα της κύριας εγγραφής της γαλλικής εταιρείας SCI Personal Ventures στο γαλλικό Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών, η Μαρέβα Γκραµπόφσκι εµφανίζεται να είναι ακόµη η διαχειρίστρια της εταιρείας. Το επίµαχο έγγραφο από το γαλλικό Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών, το οποίο φέρει ηµεροµηνία 15 Ιουλίου του 2021, αποδεικνύει ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού παραµένει στη διοίκηση της εταιρείας. Με άλλα λόγια, ακόµη και µετά τις αποκαλύψεις του Documento της περασµένης εβδοµάδας η σύζυγος του πρωθυπουργού παραµένει διευθύντρια της SCI Personal Ventures, γεγονός που είναι επίσης παράνοµο και καθιστά περαιτέρω έκθετο το πρωθυπουργικό ζεύγος.

Στο συγκεκριµένο έγγραφο ο ετεροθαλής αδερφός της Μαρέβας Γκραµπόφσκι Γιώργος Παπαζήσης εµφανίζεται να είναι εταίρος στην εταιρεία –έχει µία από τις συνολικά χίλιες µετοχές της SCI Personal Ventures–, ενώ τη λίστα των εταίρων συµπληρώνει η ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting, η οποία κατέχει τις υπόλοιπες 999 µετοχές της γαλλικής εταιρείας. Η επίµαχη ελληνική εταιρεία είναι αυτή µέσω της οποίας το πρωθυπουργικό ζεύγος προσπάθησε –µε τέσσερα χρόνια διαφορά– να αποκρύψει την παράνοµη εταιρική συµµετοχή της Μαρέβας Γκραµπόφσκι στη γαλλική εταιρεία.

«Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών»

Είναι ένα γεγονός που µόνο ήσσονος σηµασίας δεν µπορεί να χαρακτηριστεί, αφού πρόκειται για ακόµη ένα αδίκηµα στο οποίο έχει υποπέσει το πρωθυπουργικό ζεύγος. Κι αυτό γιατί σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 3113/2003, ο οποίος αφορά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (έπειτα από την τροπολογία που ψηφίστηκε το 2016), ο πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές είναι ορισµένα µόνο από τα πολιτικά πρόσωπα στα οποία «απαγορεύεται η συµµετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα πραγµατική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε µε παρένθετα πρόσωπα».

Στα παρένθετα πρόσωπα λογίζονται µεταξύ άλλων «οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοι». Με άλλα λόγια, το πρωθυπουργικό ζεύγος είναι παράνοµο ακόµη και σήµερα, αφού µολονότι απαγορεύεται από τον νόµο η συµµετοχή στη διοίκηση εταιρειών µε έδρα την αλλοδαπή η Μαρέβα Γκραµπόφσκι παραµένει διαχειρίστρια της γαλλικής εταιρείας SCI Personal Ventures.

νεα εταιρια

Μια παρανοµία που αποτελεί σοβαρότατο αδίκηµα στο οποίο ήδη είχε υποπέσει το πρωθυπουργικό ζεύγος αφού η Μ. Γκραµπόφσκι κατείχε µετοχές στη συγκεκριµένη εταιρεία µέχρι τα τέλη του 2020. Η σχετική παρ. 3 του άρθρου 8 του νόµου 3213/2003 δεν επιδέχεται καµίας παρερµηνείας: η «άµεση ή διά παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ».

Ψευδής δήλωση µεταβίβασης µετοχών

Οπως έχει ήδη αποκαλύψει το Documento, δεν πρόκειται για τη µοναδική παρανοµία του πρωθυπουργικού ζεύγους στη συγκεκριµένη υπόθεση. Στο πόθεν έσχες που κατέθεσε το 2016 (φορολογικό έτος 2015) το πρωθυπουργικό ζεύγος εµφανίζεται –εξαιτίας της επανασύνδεσής του– η εταιρική συµµετοχή της Μαρέβας Γκραµπόφσκι µε ποσοστό 95% στη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures. Στο πόθεν έσχες του 2017 (φορολογικό έτος 2016) το πρωθυπουργικό ζεύγος δήλωσε ότι η Μαρέβα Γκραµπόφσκι µεταβίβασε δωρεάν τις µετοχές της στη γαλλική εταιρεία, µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη εταιρική συµµετοχή της συζύγου του πρωθυπουργού να εξαφανίζεται από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των επόµενων ετών.

Οµως, αυτές οι δηλώσεις στο πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζεύγους ήταν ψευδείς.  Σύµφωνα µε το καταστατικό της SCI Personal Ventures που αποκάλυψε το Documento την περασµένη Κυριακή, η κ. Γκραµπόφσκι εξακολουθούσε να κατέχει ως φυσικό πρόσωπο το 95% των µετοχών της γαλλικής εταιρείας έως τις 20 ∆εκεµβρίου του 2020. Και όχι έως το 2016, όπως δήλωνε το πρωθυπουργικό ζεύγος στα πόθεν έσχες που υπέβαλε. Αντίστοιχα και ο ετεροθαλής αδερφός της συζύγου του πρωθυπουργού κατείχε έως τις 20 ∆εκεµβρίου του 2020 το υπόλοιπο 5% των µετοχών της γαλλικής εταιρείας.

∆ηµιουργία ελληνικής εταιρείας-«µπάµπουσκα»

Κι αν δεν έφτανε το γεγονός ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος δήλωσε ψευδώς ότι οι µετοχές της Μαρέβας Γκραµπόφσκι είχαν µεταβιβαστεί σε κάποιον τρίτο δωρεάν ήδη από το 2016, τα όσα αναγράφονται στη συνέχεια στο καταστατικό της SCI Personal Ventures τους φέρνουν σε ακόµη χειρότερη θέση. Βάσει όσων αναφέρονται λοιπόν στο νέο καταστατικό της εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιό της ορίζεται εκ νέου στις 10.000 ευρώ και κατανέµεται σε 1.000 µετοχές των 10 ευρώ έκαστη. Από τις επίµαχες 1.000 µετοχές τη µία θα την κατέχει από την 20ή ∆εκεµβρίου του 2020 κι έπειτα ο Γ. Παπαζήσης, ετεροθαλής αδερφός της Μ. Γκραµπόφσκι, ενώ τις υπόλοιπες 999, έπειτα από απόφαση των µετόχων της εταιρείας τις αποκτά η ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting. Μόνο που ούτε τώρα διακόπηκε στην πραγµατικότητα η εταιρική συµµετοχή της Μ. Γκραµπόφσκι.

Οπως προκύπτει από το ελληνικό Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η MGPG Investment Consulting Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ιδρύθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2020. ∆ύο ηµέρες δηλαδή προτού δηµοσιευτεί στο γαλλικό Εµπορικό Μητρώο το επίµαχο καταστατικό της SCI Personal Ventures. Από το σύνολο των 1.200 εταιρικών µεριδίων της MGPG Investment Consulting –το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στα 30 χιλιάδες ευρώ–, η Μαρέβα Γκραµπόφσκι κατέχει χίλια εταιρικά µερίδια, ενώ ο Γιώργος Παπαζήσης τα υπόλοιπα διακόσια.

Παράλληλα, σύµφωνα µε τη συµφωνία συνεισφοράς που αφορούσε τη συγκεκριµένη γαλλική εταιρεία και δηµοσιεύτηκε στις 20 Νοεµβρίου του 2020, η Μ. Γκραµπόφσκι και ο Γ. Παπαζήσης προκειµένου να αιτιολογήσουν την επίµαχη µεταβίβαση των µετοχών ανέφεραν ότι «η ελληνική νοµοθεσία η οποία πρόσφατα άλλαξε, απαγορεύει πλέον σε Ελληνες κατοίκους να διατηρήσουν άµεσα και µε προσωπικό τίτλο εταιρικές µετοχές ξένων εταιρειών. Επίσης, οι υπογράφοντες είναι υποχρεωµένοι να σχηµατίσουν µια εταιρεία ελληνικού δικαίου, η οποία θα φέρει τους εν λόγω τίτλους». Τέτοιος νόµος είναι περιττό να σχολιαστεί ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει βέβαια ο νόµος του πόθεν έσχες, που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, καθιστά έκθετο και παράνοµο το πρωθυπουργικό ζεύγος.

«Υπερήφανη µαµά  η Μαρέβα»

Ο πρωθυπουργός µπορεί φυσικά αντί να απαντάει ως οφείλει να συνεχίσει να αναθέτει στα λιγοστά πρόθυµα κυβερνητικά στελέχη να προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγµατικότητα λέγοντας ότι όλα έχουν ελεγχθεί και είναι νόµιµα. Μπορεί να συνεχίσει να το πράττει αυτό αδιαφορώντας για την έντονη εσωκοµµατική γκρίνια που επικρατεί στους κόλπους της Νέας ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε τις αποκαλύψεις που στοιχειοθετούν την ποινική ευθύνη του πρωθυπουργικού ζεύγους. Μπορεί επίσης να συνεχίσει να απαιτεί από τα ΜΜΕ της λίστας Πέτσα να µην αναφέρουν λέξη για τα όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά µε το παράνοµο πόθεν έσχες που υποβάλλει από το 2016.

Τα οποία ΜΜΕ την περασµένη Πέµπτη δηµοσίευσαν στη συντριπτική τους πλειονότητα «ρεπορτάζ» για την «υπερήφανη µαµά» Μαρέβα Γκραµπόφσκι, κάτι που… προφανώς φαντάζει τυχαίο και µη εκπορευόµενο από το Μέγαρο Μαξίµου. ∆υστυχώς όµως για τον Κυρ. Μητσοτάκη και τους υπερασπιστές του, η σκληρή πραγµατικότητα είναι διαφορετική: τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του εξακολουθούν ακόµη και σήµερα να είναι παράνοµοι. Παράνοµοι και σιωπηλοί.

«Γυναίκες στο στόχαστρο»

Ή µάλλον όχι και τόσο σιωπηλοί. Την περασµένη Πέµπτη η Μαρέβα Γκραµπόφσκι έγραψε ένα tweet προσπαθώντας εµµέσως να αρνηθεί τα όσα έχουν αποκαλυφθεί για το ψευδές πόθεν έσχες. Το έπραξε όµως µε τρόπο αχαρακτήριστο. Εγραψε συγκεκριµένα η Μ. Γκραµπόφσκι: «Γυναίκες στο στόχαστρο! Εµµονικές επιθέσεις σε βάρος τους αδιακρίτως ιδιότητας, ανανδρίας και δειλίας. Ψέµα και λάσπη δεν µπορούν να στερήσουν από καµία µας την ελευθερία και την εξέλιξη! Αρκετά, λοιπόν, µε όσους υπάρχουν και µιλούν µόνο για να φθονούν! #καµία ανοχή».

mareva tweet

Η Μαρέβα Γκραµπόσφκι λοιπόν, πέντε ηµέρες µετά τις αποκαλύψεις, βρήκε ως αφορµή τη δραµατική ιστορία της 18άχρονης στην Ηλιούπολη προκειµένου να καλυφθεί πίσω από το φεµινιστικό κίνηµα. Συντάχτηκε για πρώτη φορά µε την υποστήριξη ενός τόσο µεγάλου ποσοστού γυναικών που υφίστανται καθηµερινά βία κάθε µορφής. Και το έκανε µόνο και µόνο για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αδιαφορώντας πλήρως για τη γυναικεία αλληλεγγύη. Καπηλευόµενη το δράµα του 18άχρονου κοριτσιού και των χιλιάδων άλλων που βρίσκονται στη θέση του.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού λέει ότι στοχοποιείται επειδή είναι γυναίκα και όχι επειδή υποβάλλει ψευδές πόθεν έσχες. ∆εν σχολιάζει τίποτε για τις αποκαλύψεις όπως θα όφειλε ως Πολιτικώς Εκτεθειµένο Πρόσωπο παρά κάνει λόγο για πράξεις ανανδρίας. Εκφραση που από µόνη της δείχνει ότι δεν έχει καµία σχέση µε τον φεµινισµό. Τα πάντα και οι πάντες µπορούν να εργαλειοποιηθούν από τη Μ. Γκραµπόφσκι προκειµένου να αποκρύψει την πραγµατικότητα. Ή ένα σπίτι. Οπότε, όντως, καµία ανοχή κυρία Γκραµπόφσκι. Καµία ανοχή για όσα δηµόσια πρόσωπα δεν έχουν καµία ενοχή να οικειοποιούνται την έµφυλη βία και να χρησιµοποιούν το φύλο τους προκειµένου να αποφύγουν να απαντήσουν σε υποθέσεις οικονοµικής αδιαφάνειας που τα αφορούν.

Ο όψιµος υπερασπιστής του πρωθυπουργικού ζεύγους

Οι αποκαλύψεις που αφορούν το παράνοµο πρωθυπουργικό πόθεν έσχες µικρή σηµασία είχαν και για τον υπουργό Επικρατείας και καθηγητή Συνταγµατικού ∆ικαίου Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος από το βήµα της Βουλής υπήρξε ο µόνος… γενναίος, µαζί µε τον Θάνο Πλεύρη, που υπερασπίστηκε το πρωθυπουργικό ζεύγος. Ο Γ. Γεραπετρίτης είπε λοιπόν σχετικά µε την υπόθεση ότι «γνωρίζουµε όλοι ότι έχει επιληφθεί η ∆ικαιοσύνη, το ΚΕΦΟΜΕΠ και η επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής».

gerapetritis 5333160

Μόνο που τα τελευταία… κατορθώµατα του πρωθυπουργικού ζεύγους δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Η επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής αρχειοθέτησε –ύποπτο πώς– όσα είχε φέρει στη δηµοσιότητα το Documento για το πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζεύγους για το φορολογικό έτος 2015. Πότε ελέγχθηκε αλήθεια, κύριε Γεραπετρίτη, ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος κατείχε εταιρεία στο εξωτερικό, γεγονός που απαγορεύεται βάσει νόµου και επιφέρει βαρύτατες ποινές; Πότε ελέγχθηκε το ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος δήλωσε ψευδώς ότι µεταβίβασε την επίµαχη εταιρική συµµετοχή ή ότι δηµιούργησε άλλη ελληνική εταιρεία προκειµένου να «απορροφήσει» τη γαλλική εταιρεία; Πότε ελέγχθηκε ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού παραµένει –παρανόµως– στη διοίκηση της εταιρείας; Ερωτήµατα που δεν είναι ρητορικά, αλλά χρήζουν απάντησης. Οπως κι αυτά που εδώ και µια εβδοµάδα υποβάλλει το Documento αλλά παραµένουν επίσης αναπάντητα:

• Τι είναι αυτό που ανάγκασε το πρωθυπουργικό ζεύγος να λάβει ένα τόσο µεγάλο ρίσκο, αποκρύπτοντας την κατοχή µετοχών σε µια εταιρεία µε έδρα την αλλοδαπή, γεγονός που δεν επιτρέπεται βάσει νόµου;
• Ποια περιουσιακά στοιχεία κρύβει η SCI Personal Ventures, η οποία ουδέποτε έχει ελεγχθεί επί της ουσίας;
• Ποιο µυστικό κρύβει η γαλλική εταιρεία, που ανάγκασε τον πρωθυπουργό να διακινδυνεύσει τόσο πολύ;
Εν αναµονή των απαντήσεων…

Προετοίμασαν το έδαφος για την «μπάμπουσκα»

Αξίζει να σημειωθεί πως στο τεύχος του περιοδικού «Business News Magazine», που κυκλοφόρησε από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, υπήρχε αναγγελία για τη δημιουργία της εταιρείας MGPG Investment Consulting από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον ετεροθαλή αδερφό της. Στο δημοσίευμα αναφερόταν ότι «αντικείμενο της εταιρείας φαίνεται πως είναι η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών αλλά και οι υπηρεσίες του χώρου της αγοράς ακινήτων».

Αυτό που δεν αναφερόταν προφανώς, αφού δεν είχε διαρρεύσει από το πρωθυπουργικό ζεύγος, είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία απορρόφησε τη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures, η οποία υποτίθεται ότι είχε μεταβιβαστεί. Και κάπως έτσι το πρωθυπουργικό ζεύγος προετοίμαζε την κοινή γνώμη για την εμφάνιση της MGPG Investment Consulting στα επόμενα πόθεν έσχες που θα υπέβαλλε…

Αποφασισμένη η Κιόβεσι να λογοδοτήσουν για τα Τέμπη οι υπουργοί, ανεξάρτητα από την ασυλία τους στην Ελλάδα

Kovesi EP scaled 1

Αποφασισμένη η Κιόβεσι να λογοδοτήσουν για τα Τέμπη οι υπουργοί, ανεξάρτητα από την ασυλία τους στην Ελλάδα

Ερώτημα-βόμβα της Ευρωπαία Εισαγγελέα για άσκηση απευθείας διώξεων κατά πολιτικών προσώπων