Αίτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τη διάλυση των συγκεντρώσεων υπέβαλε ο δικηγόρος Κ. Παπαδάκης

Με την αίτηση του ζητά να ενημερωθεί αν η Εισαγγελία ήταν ενήμερη και σύμφωνη για τη διάλυση των συγκεντρώσεων στις 5 και 6 Μαρτίου όπως ορίζει ο νόμος. 

5010409

Αίτηση προς την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με την οποία ζητά να ενημερωθεί αν ήταν ενήμερη και σύμφωνη η Εισαγγελία όπως ορίζει ο νόμος, για τη διάλυση των συγκεντρώσεων στις 5 και 6 Μαρτίου, υπέβαλε ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης. 

Ο Κ. Παπαδάκης, μέσω της αίτησης του, ζητάει να του χορηγηθούν αντίγραφα των σχετικών εγγράφων σύμφωνης γνώμης και ενημέρωσης της Εισαγγελίας και της όλης σχετικής αλληλογραφίας, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι στις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις, «οι παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις διά της βίας και με ρίψη χημικών, απώθηση και άσκηση σωματικής βίας απομάκρυναν βίαια και διέλυσαν όσους κατορθώσαμε να φτάσουμε στην πλατεία Συντάγματος και επιχειρήσαμε να διαδηλώσουμε, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι ουδεμία βίαιη ενέργεια ή αξιόποινη πράξη τέλεσαν, η οποία να δικαιολογεί οτιδήποτε από τα παραπάνω».

Ολόκληρη η αίτηση:

Π Ρ Ο Σ

Την κ. Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Α Ι Τ Η Σ Η

Παπαδάκη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 13679), οδός Κυρίλλου Λουκάρεως 11.

Όπως σας είναι γνωστό, από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 Ν. 4703/2020 (ΦΕΚ Α 131/10-7-2020 «Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»), η κατά τόπον αρμόδια για τη διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική αρχή οφείλει προηγουμένως να λαμβάνει προς τούτο τη σύμφωνη γνώμη του παρισταμένου αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν παρίσταται αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, η απόφαση διάλυσης της συνάθροισης λαμβάνεται από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης με παράλληλη αμελλητί ενημέρωση του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Κατά τις παρακάτω ημερομηνίες :

α) Παρασκευή 5/3/2021 και ώρα 18.00΄ καθώς και

β) Σάββατο 6/3/2021 και ώρα 12.00΄,

επιχείρησα να συμμετάσχω σε συναθροίσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί στην πλατεία Συντάγματος (Αθήνα) με θέμα την συμπαράσταση στην απεργία πείνας του κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα.

Οι ανωτέρω συναθροίσεις δεν είχαν γνωστοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο, αλλά ούτε και είχαν απαγορευθεί ή είχαν τεθεί οποιοιδήποτε περιορισμοί σε αυτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραπάνω διατάξεις, ουδεμία δε σχετική αναφορά υφίσταται αναρτημένη, όπως προβλέπεται, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πλην, όμως, και στις δύο περιπτώσεις, πριν από την ώρα της προγραμματισμένης συνάθροισης, η πλατεία Συντάγματος ήταν κατειλημμένη από αστυνομικές δυνάμεις, οι επικεφαλής των οποίων δήλωναν ρητά ότι απαγορεύεται η πραγματοποίηση της συνάθροισης και προέτρεπαν όσους προσέρχονταν στην πλατεία Συντάγματος να αποχωρήσουν, ενώ περιμετρικά της πλατείας ομάδες αστυνομικών διενεργούσαν έλεγχο στους προσερχομένους και κατά περίπτωση τους απαγόρευαν ή τους απέτρεπαν από την έλευση στην πλατεία Συντάγματος.

Λίγο δε αργότερα, οι παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις δια της βίας και με ρίψη χημικών, απώθηση και άσκηση σωματικής βίας απομάκρυναν βίαια και διέλυσαν όσους κατορθώσαμε να φτάσουμε στην πλατεία Συντάγματος και επιχειρήσαμε να διαδηλώσουμε, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι ουδεμία βίαιη ενέργεια ή αξιόποινη πράξη τέλεσαν, η οποία να δικαιολογεί οτιδήποτε από τα παραπάνω.

Παρών ήμουν και εγώ για να συμμετάσχω στις συναθροίσεις αυτές και από την παράνομη συμπεριφορά της Αστυνομίας παρεμποδίστηκε το εκ του άρθρου 11 του ισχύοντος Συντάγματος δικαίωμά μου για πραγματοποίηση συνάθροισης, ενώ υπέστην αναιτίως την αστυνομική βία και τη ρίψη χημικών.

Στη συνέχεια και τις δύο φορές, η αστυνομική καταδίωξη όσων επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν συνάθροιση κινούμενη από την πλατεία Συντάγματος σε άλλα σημεία της Αθήνας αντιμετωπίστηκε κατά τον ίδιο βίαιο τρόπο (απώθηση, σωματική βία από δυνάμεις των ΜΑΤ, εκτόξευση ύδατος από υδροβόλο όχημα της αστυνομίας, ακόμα και από κοντινή απόσταση με κίνδυνο πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε παρευρισκόμενους διαδηλωτές, ρίψη χημικών και δακρυγόνων) μέχρι πλήρους διαλύσεως κάθε απόπειρας συνάθροισης σε οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μου, παρακαλώ :

1) Να μου γνωστοποιήσετε εγγράφως εάν η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εξέφρασε σύμφωνη γνώμη για την κατά τα άνω διάλυση των ανωτέρω συναθροίσεων ή έστω εάν ενημερώθηκε αμελλητί, όπως έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο και

2) Να μου χορηγήσετε αντίγραφα των σχετικών εγγράφων σύμφωνης γνώμης και ενημέρωσης της Εισαγγελίας και της όλης σχετικής αλληλογραφίας.

Αθήνα, 9/3/2021