Αφορολόγητο έως 9.500 ευρώ για τους …μοναχούς

cover
NewsRoom 03/09/2014 | 17:19

Αποδεκτή έκανε ο υπουργός Παιδείας, την τροπολογία που  προβλέπει αφορολόγητο 9.500 ευρώ για τους συνταξιούχους μοναχούς. Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ακινήτων από Ιερές Μονές, το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων θα αποδίδεται από τον μισθωτή.

Την ίδια στιγμή προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση και απόδοση φόρου «η Ιερά Κοινότητα, οι Ιερές Μονές και τα εξαρτήματα αυτών»,  όταν απασχολούν πρόσωπα για πάσης φύσεως μισθωτή εργασία, ενώ όπως σημειώνεται την απόδοση του οφειλόμενου φόρου θα την κάνουν οι ίδιοι οι μισθωτοί.