Newsroom

Newsroom

100 ευρωβουλευτές ζητούν να σταματήσει η επίθεση της Τουρκίας στην Αφρίν

Κοινή διακήρυξη για τον τερματισμό των επιθέσεων της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων του Αφρίν της Συρίας υπογράφουν 100 ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες (GUE/NGL, EPP, S&D, Greens, ALDE, EFDD, ECR) πλην της ακροδεξιάς ομάδας ENF.

5a318df81dc524155e8b45b1

Μεταξύ
των υπογραφόντων είναι και έξι Έλληνες
ευρωβουλευτές, οι Δημήτρης Παπαδημούλης,
Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Νίκος
Χουντής, Κωνσταντίνος Χρυσόγονος και
Εύα Καϊλή.

Η
διακήρυξη με τίτλο «Διακήρυξη για την
ειρήνη και τον διάλογο: Να μπει τέλος
στις τουρκικές επιθέσεις στο Αφρίν»
εστάλη ως επιστολή στον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, στον
Πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker, και
στην Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, υπεύθυνη
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Ασφάλειας, Federica Mogherini.

«Οι
Ευρωπαίοι υπογράφοντες αυτής της
διακήρυξης παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να
εντατικοποιήσουν τις πολιτικές τους
προσπάθειες και να ζητήσουν από την
Τουρκία να σταματήσει αμέσως τις
στρατιωτικές επιθέσεις. Ζητούμε επίσης
την επείγουσα επανενεργοποίηση του
διαλόγου στο πλαίσιο των συνομιλιών
της Γενεύης για τη Συρία με τη συμμετοχή
όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των Κούρδων», τονίζουν οι 100 συνυπογράφοντες
ευρωβουλευτές.

Ακολουθεί
αναλυτικά η διακήρυξη:

“Στρασβούργο
6 Φεβρουαρίου 2018Διακήρυξη για την
ειρήνη και τον διάλογο: Να μπει τέλος
στις τουρκικές επιθέσεις στο Αφρίν«Τις
τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν
τουρκικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον
του Αφρίν, μιας κουρδικής περιοχής στη
Βόρεια Συρία, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας
πολλούς πολίτες. Αυτή η τουρκική
στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιείται
χωρίς οποιαδήποτε πρόκληση ή επίθεση
από τους Κούρδους της περιοχής αυτής ή
από τη Συρία.

Οι
υπογράφοντες παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να
εντατικοποιήσουν τις πολιτικές τους
προσπάθειες και να ζητήσουν από την
Τουρκία να σταματήσει αμέσως τις
στρατιωτικές επιθέσεις. Ζητούμε επίσης
την επείγουσα επανενεργοποίηση του
διαλόγου στο πλαίσιο των συνομιλιών
της Γενεύης για τη Συρία με τη συμμετοχή
όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των Κούρδων.

Αναγνωρίζουμε
επίσης ότι η μάχη των Κούρδων στην πρώτη
γραμμή κατά του ISIS συμβάλλει στην
ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η αποσταθεροποίηση
που θα προκαλέσει η επίθεση της Τουρκίας,
απειλεί σοβαρά την ασφάλεια της ευρύτερης
περιοχής. Η σιωπή ή η αδράνεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς
κοινότητας δεν αποτελεί επιλογή.

Εμείς,
οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές, καλούμε
την ΕΕ και τον ΟΗΕ να αναλάβουν δράση
για να σταματήσουν αμέσως αυτές οι
επιθέσεις.

Αναλυτικά
οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές:

Ana
Gomes (Portugal, S&D)

Bodil
Valero (Sweden, Greens/EFA)

Josef
Weidenholzer (Austria, S&D)

Marie-Christine
Vergiat (France, GUE/NGL)

Mark
Demesmaeker (Flanders, ECR)

Martina
Michels (Germany, GUE/NGL)

Josu
Juaristi Abaunz (Basque Country, GUE/NGL)

Luke
Ming Flanagan (Ireland, GUE/NGL)

Miguel
Urban Crespo (Spain, GUE/NGL)

Patrick
Le Hyaric (France, GUE/NGL)

Kateřina
Konečná (Czech Republic, GUE/NGL)

Costas
Mavrides (Cyprus, S&D)

Eva
Joly (France, Greens/EFA)

Bart
Staes (Belgium, Greens/EFA)

Marie-Pierre
Vieu (France, GUE/NGL)

Gabi
Zimmer (Germany, GUE/NGL)

Sabine
Lösing (Germany, GUE/NGL)

Maria
Arena (Belgium, S&D)

Javier
Couso Permuy (Spain, GUE/NGL)

Takis
Hadjigeorgiou (Cyprus, GUE/NGL)

Eva
Kaili (Greece, S&D)

Barbara
Lochbihler (Germany, Greens/EFA)

Bernd
Lucke (Germany, ECR)

Julie
Ward (United Kingdom, S&D)

Tania
González Peñas (Spain, GUE/NGL)

José
Bové (France, Greens/EFA)

Patricia
Lalonde (France, ALDE)

Eugen
Freund (Austria, S&D)

Martina
Anderson (Ireland, GUE/NGL)

Matt
Carthy (Ireland, GUE/NGL)

Lynn
Boylan (Ireland, GUE/NGL)

Liadh
Ní Riada (Ireland, GUE/NGL)

Demetris
Papadakis (Cyprus, S&D)

Jude
Kirton-Darling (United Kingdom, S&D)

Keith
Taylor (United Kingdom, Greens/EFA)

Dimitrios
Papadimoulis (Greece, GUE/NGL)

Max
Andersson (Sweden, Greens/EFA)

Merja
Kyllönen (Finland, GUE/NGL)

Soraya
Post (Sweden, S&D)

Petras
Auštrevičius (Lithuania, ALDE)

Lidia
Senra Rodríguez (Galicia, GUE/NGL)

Estefanía
Torres Martínez (Spain, GUE/NGL)

Karoline
Graswander-Hainz (Austria, S&D)

Eleonora
Forenza (Italy, GUE/NGL)

Jill
Evans (Wales, Greens/EFA)

Nikolaos
Chountis (Greece, GUE/NGL)

Barbara
Spinelli (Italy, GUE/NGL)

Malin
Björk (Sweden, GUE/NGL)

Dennis
De Jong (Netherlands, GUE/NGL)

Anne-Marie
Mineur (Netherlands, GUE/NGL)

Stelios
Kouloglou (Greece, GUE/NGL)

Sofia
Sakorafa (Greece, GUE/NGL)

Branislav
Škripek (Slovakia, ECR)

Jordi
Solé (Catalonia, Greens/EFA)

Hilde
Vautmans (Belgium, ALDE)

Charles
Tannock (United Kingdom, ECR)

Tanja
Fajon (Slovenia, S&D)

Brando
Benifei (Italy, S&D)

Marita
Ulvskog (Sweden, S&D)

Olle
Ludvigsson (Sweden, S&D)

Jytte
Guteland (Sweden, S&D)

Jens
Nilsson (Sweden, S&D)

Anna
Hedh (Sweden, S&D)

Martin
Schirdewan (Germany, GUE/NGL)

Michèle
Rivasi (France, Greens/EFA)

Margrete
Auken (Denmark, Greens/EFA)

Josep-Maria
Terricabras (Catalonia, Greens/EFA)

Rina
Ronja Kari (Denmark, GUE/NGL)

Cornelia
Ernst (Germany, GUE/NGL)

Stefan
Eck (Germany, GUE/NGL)

Maria
Heubuch (Germany, Greens/EFA)

Kostas
Chrysogonos (Greece, GUE/NGL)

Tatjana
Ždanoka (Latvia, Greens/EFA)

António
Marinho e Pinto (Portugal, ALDE)

Xabier
Benito Ziluaga (Spain, GUE/NGL)

Marietje
Schaake (Netherlands, ALDE)

Marina
Albiol Guzmán (Spain, GUE/NGL)

Marisa
Matias (Portugal, GUE/NGL)

Fabio
Massimo Castaldo (Italy, EFDD)

Jakop
Dalunde (Sweden, Greens/EFA)

Joachim
Zeller (Germany, EPP)

Kathleen
Van Brempt (Belgium, S&D)

Yannick
Jadot (France, Greens/EFA)

Pascal
Durand (France, Greens/EFA)

Karima
Delli (France, Greens/EFA)

Rebecca
Harms (Germany, Greens/EFA)

Helga
Trüpel (Germany, Greens/EFA)

Norbert
Neuser (Germany, S&D)

Alyn
Smith (Scotland, Greens/EFA)

Andrejs
Mamikins (Latvia, S&D)

Claude
Turmes (Luxembourg, Greens/EFA)

Julia
Reda (Germany, Greens/EFA)

Klaus
Buchner (Germany, Greens/EFA)

Monika
Vana (Austria, Greens/EFA)

Tamás
Meszerics (Hungary, Greens/EFA)

Arndt
Kohn (Germany, S&D)

Helmut
Scholz (Germany, GUE/NGL)

Lola
Sánchez Caldentey (Spain, GUE/NGL)

Paloma
López Bermejo (Spain, GUE/NGL)

Angela
Vallina de la Noval (Spain, GUE/NGL)”.

Πάλι προσπαθεί να δικαιολογηθεί ο Φειδίας Παναγιώτου για τα προσβλητικά σχόλια προς τους αγνοούμενους – «Είπα τρεις κουβέντες παραπάνω»

φειδιας τικ

Πάλι προσπαθεί να δικαιολογηθεί ο Φειδίας Παναγιώτου για τα προσβλητικά σχόλια προς τους αγνοούμενους – «Είπα τρεις κουβέντες παραπάνω»

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Φειδίας Παναγιώτου επιχειρεί για μια ακόμη φορά να δικαιλογήσει (σ.σ…

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χάρισε παπούτσια σε όλη την εθνική ομάδα – Μπήκε στο γήπεδο με καρότσι (video)

6265726

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χάρισε παπούτσια σε όλη την εθνική ομάδα – Μπήκε στο γήπεδο με καρότσι (video)

Επικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χαρίζει τα παπούτσια σε όλη την αποστολή…

Ντόναλντ Τραμπ: Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του – «Αποτύχαμε»

τραμπ 1

Ντόναλντ Τραμπ: Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του – «Αποτύχαμε»

Σήμερα, αρκετά αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας υπέβαλε την παραίτηση…

Προκαλεί ξανά η Τούνη: Κάνει διακοπές και δείχνει τη βίλα με την… ιδιωτική παραλία – «Η θάλασσα δεν πουλιέται» (video)

τουνη

Προκαλεί ξανά η Τούνη: Κάνει διακοπές και δείχνει τη βίλα με την… ιδιωτική παραλία – «Η θάλασσα δεν πουλιέται» (video)

«Λοιπόν κατεβαίνουμε τα σκαλάκια και φτάνουμε στην ιδιωτική παραλία», αναφέρει στο βίντεο της Ιωάννα Τούνη